He laughs best who laughs last

He laughs best who laughs last được hiểu như thế nào? Ý nghĩa của câu nói ra sao? Cùng tìm hiểu với chúng tôi để có câu trả lời chính xác nhé.

Tìm hiểu thêm :

He laughs best who laughs last là gì?

“He laughs best who laughs last” là một tục ngữ tiếng Anh có nghĩa là người cười sau cùng mới cười thật sự, tức là người chiến thắng hoặc thành công cuối cùng sẽ có niềm vui và hạnh phúc lớn nhất. Tức là, dù có khó khăn hay thất bại trong quá trình, nhưng nếu có thể đạt được mục tiêu cuối cùng thì đó mới là thực sự thành công và đáng mừng.

He laughs best who laughs last

He laughs best who laughs last có ý nghĩa gì?

Điều này đưa ra lời khuyên rằng, bạn không nên bỏ cuộc trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng của mình, dù có gặp khó khăn hay thất bại trên đường đến đó. Nếu bạn kiên trì và đạt được mục tiêu, sẽ có cảm giác hài lòng và hạnh phúc lớn hơn so với việc bỏ cuộc trước khi đến đích.

Cách đặt câu với He laughs best who laughs last

“He laughs best who laughs last” là một cụm từ tục ngữ, do đó nó không phải là một câu hoàn chỉnh và không thể sử dụng một mình mà cần phải kết hợp với các thành phần khác để tạo thành một câu hoàn chỉnh.

Dưới đây là một số cách để sử dụng cụm từ này để tạo thành các câu hoàn chỉnh:

  • He who perseveres to the end, laughs best who laughs last. (Ai kiên trì đến cuối cùng sẽ cười tốt nhất)
  • John didn’t give up, and in the end, he succeeded. He laughs best who laughs last. (John không từ bỏ và cuối cùng anh ta đã thành công. Người cười sau cùng mới cười tốt nhất)
  • She may have faced many challenges, but she never gave up. He laughs best who laughs last. (Cô ấy có thể đã đối mặt với nhiều thử thách, nhưng cô ấy không bao giờ từ bỏ. Người cười sau cùng mới cười tốt nhất)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Hãy để lại bình luận nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết nhé.

Rate this post