chậm mà chắc

Slow but sure là gì? Slow but sure được sử dụng như thế nào trong câu là một trong rất nhiều câu hỏi mà các bạn học sinh đang thắc mắc? Cùng tìm hiểu với chúng tôi để có câu trả lời đúng nhé.

Tìm hiểu thêm :

Slow but sure là gì?

“Slow but sure” là một thành ngữ trong tiếng Anh có nghĩa là chậm mà chắc, tạm dịch là “chậm nhưng chắc chắn”. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả việc tiến hành một công việc một cách chậm rãi, nhưng với sự kiên trì và chính xác, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp và bền vững hơn. Nó có ý nghĩa khuyến khích, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc kiên trì và chịu đựng trong quá trình làm việc để đạt được mục tiêu.

chậm mà chắc

 

Slow but sure có ý nghĩa gì?

“Slow but sure” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là chậm nhưng chắc chắn. Nó ám chỉ việc tiến hành một công việc một cách chậm rãi, nhưng với sự kiên trì và chính xác, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp và bền vững hơn. Thành ngữ này khuyến khích người ta hành động một cách cẩn thận, tập trung vào chất lượng và độ tin cậy hơn là tốc độ và khả năng hoàn thành nhanh chóng. Nó cũng cho thấy rằng những kết quả tốt đẹp thường đòi hỏi sự kiên trì và chịu đựng trong quá trình làm việc, thay vì chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhanh chóng.

Cách đặt câu với Slow but sure

Dưới đây là một số cách đặt câu với thành ngữ “Slow but sure” trong tiếng Anh:

  • Slow but sure wins the race. (Chậm nhưng chắc chắn thắng cuộc đua.)
  • I am taking a slow but sure approach to this project. (Tôi đang tiếp cận dự án này một cách chậm nhưng chắc chắn.)
  • It may take longer, but let’s do it slow but sure. (Việc này có thể lâu hơn, nhưng hãy làm chậm nhưng chắc chắn.)
  • He’s not the fastest worker, but his slow but sure approach always produces high-quality work. (Anh ta không phải là người làm việc nhanh nhất, nhưng cách tiếp cận chậm nhưng chắc chắn của anh ta luôn tạo ra công việc chất lượng cao.)
  • The company is taking a slow but sure approach to expanding into new markets. (Công ty đang tiếp cận mở rộng vào các thị trường mới một cách chậm nhưng chắc chắn.)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, Hi vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích trong việc sử dụng thành ngữ đúng hoàn cảnh.

Rate this post