To carry coals to Newcastle

Ý nghĩa câu thành ngữ To carry coals to Newcastle, Cách sử dụng câu khi giao tiếp là một trong những điều được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy có những cách nào để sử dụng, Dưới đây là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập, Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Cùng tìm hiểu : 

To carry coals to Newcastle là gì?

“To carry coals to Newcastle” là một thành ngữ tiếng Anh để chỉ hành động vô nghĩa hoặc vô ích. Cụm từ này xuất hiện từ thời Trung cổ, khi thành phố Newcastle upon Tyne ở miền bắc nước Anh là một trung tâm sản xuất than lớn, và việc mang than đến đây là hoàn toàn vô nghĩa vì nguồn cung đã dư thừa. Từ đó, “to carry coals to Newcastle” đã trở thành một cách diễn đạt hình tượng để chỉ việc làm vô ích hoặc không cần thiết.

To carry coals to Newcastle

Ý nghĩa của thành ngữ To carry coals to Newcastle

“To carry coals to Newcastle” là một thành ngữ tiếng Anh để chỉ hành động vô nghĩa hoặc vô ích. Nó được sử dụng khi mô tả việc thực hiện một hành động mà không có giá trị hoặc ý nghĩa, vì nó đã được hoàn thành trước đó hoặc vì không cần thiết trong bối cảnh hiện tại.

Thành ngữ này xuất hiện từ thời Trung cổ, khi thành phố Newcastle upon Tyne ở miền bắc nước Anh là một trung tâm sản xuất than lớn, và việc mang than đến đây là hoàn toàn vô nghĩa vì nguồn cung đã dư thừa. Từ đó, “to carry coals to Newcastle” đã trở thành một cách diễn đạt hình tượng để chỉ việc làm vô ích hoặc không cần thiết.

Cách đặt câu với To carry coals to Newcastle trong tiếng anh

Câu ví dụ sử dụng thành ngữ “To carry coals to Newcastle” trong tiếng Anh:

  • It’s like carrying coals to Newcastle to try to sell ice cream in the winter.
    (Điều đó giống như làm việc vô nghĩa khi cố gắng bán kem vào mùa đông như mang than đến Newcastle.)
  • Sending an email to remind your boss about the meeting is like carrying coals to Newcastle.
    (Gửi email để nhắc nhở sếp về cuộc họp là việc làm vô ích như đem than đến Newcastle.)
  • Asking a teacher for a definition of a basic word is like carrying coals to Newcastle.
    (Hỏi một giáo viên về một từ cơ bản là một việc vô ích như mang than đến Newcastle.)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong giao tiếp ngôn ngữ tiếng anh.

Rate this post