Who drinks will drink again

Tìm hiểu thành ngữ Who drinks will drink again, Sử dụng thành ngữ trong tiếng anh là một trong những điều mà được rất nhiều bạn quan tâm khi học bộ môn này. Nhất là trong giao tiếp hàng ngày, Mời các bạn cùng theo dõi để có câu trả lời hay nhất.

Thông tin thêm :

thành ngữ Who drinks will drink again hiểu là gì?

Thành ngữ “Who drinks will drink again” có nghĩa là những người có thói quen uống rượu quá độ hoặc thường xuyên sẽ có xu hướng tiếp tục uống trong tương lai. Thành ngữ này nhấn mạnh rằng việc uống rượu không kiểm soát và quá đà có thể trở thành một thói quen độc hại và khó bỏ. Điều này cũng gợi ý rằng một lần say rượu có thể dẫn đến những lần say rượu tiếp theo và gây ra những hậu quả xấu cho sức khỏe và cuộc sống của một người.

Who drinks will drink again

Who drinks will drink again có ý nghĩa gì?

Câu tục ngữ “Who drinks will drink again” trong tiếng Anh có ý nghĩa là người có xu hướng uống rượu quá độ hoặc thường xuyên sẽ có khả năng tiếp tục uống rượu trong tương lai. Tục ngữ này ngụ ý rằng người đó không có khả năng thay đổi hành vi của mình và sẽ tiếp tục uống mà không quan tâm đến những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Đây là một lời cảnh báo rằng uống rượu thường xuyên có thể trở thành một chuỗi không thể đứt được.

Cách đặt câu với Who drinks will drink again

Câu tục ngữ “Who drinks will drink again” trong tiếng Anh có thể được sử dụng trong các câu sau:

  • He’s been struggling with alcohol addiction for years. Unfortunately, who drinks will drink again, and he’s fallen off the wagon once more.
  • I used to be a heavy drinker, but I quit cold turkey. I know that who drinks will drink again, so I don’t want to risk going down that path again.
  • The doctor warned him that if he didn’t stop drinking, he would face serious health consequences. But who drinks will drink again, and he hasn’t been able to give up alcohol completely.
  • I don’t trust myself to have just one drink. Who drinks will drink again, and I know that if I have one, I’ll end up having several more.
  • She’s tried to quit drinking several times, but who drinks will drink again. She needs professional help to break the cycle of addiction.

Trên đây là những thông tin liên quan đến thành ngữ Who drinks will drink again, Hi vọng qua bài viết này bạn có cách sử dụng thành ngữ đúng hoàn cảnh giao tiếp nhé.

 

Rate this post