Nồi nào úp vung nấy

Ý nghĩa câu nói Every Jack has his Jill, Thành ngữ sử dụng trong trường hợp nào? Có ý nghĩa gì? Cùng đi tìm hiểu với chúng tôi ở bài viết này nhé.

Tìm hiểu thêm :

Every Jack has his Jill là gì?

“Every Jack has his Jill” được dùng trong trường hợp nói về những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích (có thể là tốt hoặc xấu) sẽ dễ dàng kết bạn và chơi với nhau. Trong Tiếng Việt có nhiều câu tương đương như “Nồi nào vung nấy” hay “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Tuy nhiên câu này thường thiên về ý nói những người xấu hơn.

Ví dụ:

Both of them can’t do anything. Every Jack has his Jill, right. (Cả hai bọn họ đều chẳng làm được cái gì cả. Đúng là Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.)
Honey, I know you’re upset that Anna dumped you, but try to keep in mind that every Jack has his Jill. (Em à, anh biết em rất buồn vì Anna đã phản bội em, nhưng hãy cố gắng nhớ rằng Nồi nào úp vung đấy thôi.)

Nồi nào úp vung nấy

Every Jack has his Jill có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của “Every Jack has his Jill” là rằng mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ phù hợp với mình, và ngược lại. Thành ngữ này ám chỉ rằng trên thế giới này, không có ai là cô đơn hoàn toàn và rằng mọi người đều có thể tìm thấy một người đối tác phù hợp với mình.

Ngoài ra, câu nói này cũng có thể được hiểu là lời khuyên cho những người đang tìm kiếm tình yêu, họ không nên quá lo lắng hay mất niềm tin vào cuộc sống chỉ vì chưa tìm thấy người phù hợp với mình. Có thể mất thời gian và nỗ lực để tìm kiếm, nhưng cuối cùng, mỗi người sẽ tìm thấy một người đối tác phù hợp với mình.

Cách đặt câu với Every Jack has his Jill

Câu có thể được đặt với thành ngữ “Every Jack has his Jill” như sau:

  • “Don’t worry if you haven’t found the right person yet, every Jack has his Jill.”
    (Đừng lo lắng nếu bạn chưa tìm thấy người phù hợp với mình, mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ phù hợp với mình)
  • “I believe that everyone will eventually find their perfect match, every Jack has his Jill.”
    (Tôi tin rằng mỗi người sẽ tìm thấy người hoàn hảo của mình, mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ phù hợp với mình)
  • “Just because you haven’t found the right person yet, it doesn’t mean that you won’t find them, every Jack has his Jill.”
    (Chỉ vì bạn chưa tìm thấy người phù hợp với mình, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không tìm được, mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ phù hợp với mình)
Rate this post