Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào

Jack of all trades and master of none được hiểu là gì? Cách sử dụng câu như thế nào? Những thông tin dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một cách chân thực và đầy đủ nhất. Mời các bạn cùng tìm hiểu với bierelarue nhé.

Tìm hiểu thêm :

Jack of all trades and master of none là gì?

“Jack of all trades, master of none” là một thành ngữ trong tiếng Anh để miêu tả người có kiến thức, kỹ năng hoặc năng lực đa dạng, nhưng không chuyên sâu hoặc thành thạo trong lĩnh vực nào cụ thể. Tức là, người này có thể biết đến nhiều thứ nhưng không có khả năng trở thành chuyên gia hay chuyên viên trong lĩnh vực nào đó.

Tuy nhiên, cụm từ này thường bị hiểu sai và coi là tiêu cực. Thực tế, nó có thể được hiểu là lời tán dương về sự đa tài và linh hoạt của một người, bởi vì người đó có thể hoàn thành nhiều công việc khác nhau và có thể học hỏi nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào

Jack of all trades and master of none có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của cụm từ “Jack of all trades, master of none” là miêu tả một người có nhiều kỹ năng, kiến thức và năng lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng không có năng lực đặc biệt hoặc chuyên môn sâu trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Tuy nhiên, ý nghĩa của cụm từ này không phải là chỉ trích người đó mà có thể được hiểu là một lời khen ngợi về tính đa tài và linh hoạt của họ. Người có nhiều kỹ năng, kiến thức và năng lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau có thể thích nghi với nhiều tình huống và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Tuy nhiên, điều quan trọng là người đó nên biết giới hạn của mình và tránh nhận nhiều công việc cùng một lúc để tránh ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Cách đặt câu với Jack of all trades and master of none

Có thể đặt câu với cụm từ “Jack of all trades and master of none” như sau:

 • Tom is a jack of all trades and master of none. He can do a lot of things, but he doesn’t have any particular expertise.
  (Tom là một người đa tài và không thành thạo lĩnh vực nào cụ thể. Anh ta có thể làm nhiều việc, nhưng không có bất kỳ chuyên môn nào.)
 • She is a jack of all trades and master of none, so she is able to adapt to different tasks easily.
  (Cô ấy là một người đa tài và không thành thạo lĩnh vực nào cụ thể, vì vậy cô ấy có thể thích nghi với các nhiệm vụ khác nhau dễ dàng.)
 • Being a jack of all trades and master of none can be both an advantage and a disadvantage, depending on the situation.
  (Việc là một người đa tài và không thành thạo lĩnh vực nào cụ thể có thể là một lợi thế hoặc một bất lợi, tùy thuộc vào tình huống.)
 • Some people prefer to specialize in one field, while others prefer to be a jack of all trades and master of none.
  (Một số người thích chuyên môn trong một lĩnh vực, trong khi những người khác thích trở thành người đa tài và không thành thạo lĩnh vực nào cụ thể.)

Vậy qua đây bạn có thể biết được ý nghĩa và cách sử dụng từ với thành ngữ Jack of all trades and master of none như thế nào rồi phải không. Hãy để lại bình luận cho chúng tôi để biết được câu trả lời chính xác.

Rate this post