Beauty is in the eye of the beholder

Ý nghĩa câu nói Beauty is in the eye of the beholder và cách đặt câu trong tiếng anh như thế nào? Cùng tìm hiểu với chúng tôi ở nội dung bài viết này để có cách sử dụng thành ngữ đúng hoàn cảnh mà mình muốn nói.

Thông tin thêm :

Beauty is in the eye of the beholder là gì?

“Beauty is in the eye of the beholder” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là sự đánh giá về sự đẹp đẽ của một vật, một người hoặc một hiện tượng phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận và quan điểm của người đánh giá. Nói cách khác, sự đẹp đẽ là một khái niệm tương đối và không thể đo lường được bằng tiêu chuẩn chung, mà phụ thuộc vào ý kiến, tư duy và sở thích của từng người khác nhau. Thành ngữ này thường được sử dụng để chỉ ra sự đa dạng và suy luận về mặt thẩm mỹ.

Beauty is in the eye of the beholder

Beauty is in the eye of the beholder có ý nghĩa gì?

“Beauty is in the eye of the beholder” có ý nghĩa rằng khái niệm về sự đẹp đẽ là tương đối và phụ thuộc vào quan điểm và cảm nhận của mỗi người. Điều này đề cao tính đa dạng và suy luận về mặt thẩm mỹ. Không có tiêu chuẩn chung nào để đo lường sự đẹp đẽ, mà sự đánh giá luôn phụ thuộc vào quan điểm của từng cá nhân. Do đó, điều quan trọng là chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt và sở thích của người khác, và không đánh giá những gì đẹp và xấu dựa trên tiêu chuẩn riêng của mình mà bỏ qua ý kiến của người khác.

Cách đặt câu thành ngữ Beauty is in the eye of the beholder

Câu thành ngữ “Beauty is in the eye of the beholder” đã là một câu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng câu này trong một văn bản, ta có thể dùng như sau:

  • People have different opinions on what is beautiful because, as they say, “beauty is in the eye of the beholder.”
  • The painting may not be attractive to everyone, but as they say, “beauty is in the eye of the beholder.”
  • We should not judge others’ tastes in fashion, as “beauty is in the eye of the beholder.”

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Hi vọng qua đây các bạn có cách sử dụng câu phù hợp với hoàn cảnh của mình trong giao tiếp.

 

Rate this post