xem-tuoi-xong-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-dinh-ty

Năm Tân Sửu 2021 này tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nên chọn tuổi nào đẹp để xông đất đầu năm mới. Nét đẹp truyền thống chọn tuổi xông nhà đầu năm được lưu truyền từ xa xưa là phong tục không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về. Tuổi Đinh Tỵ 1977 chọn tuổi nào hợp xông nhà năm 2021 này hãy cùng theo dõi tại đây.

xem-tuoi-xong-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-dinh-ty

Chọn tuổi đẹp xông đất, xông nhà đầu năm 2021 cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977.

+ Xem tuổi xông đất, xông nhà đầu năm 2021 cho tuổi Ất Tỵ 1965

+ Xem tuổi xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Quý tỵ 1953

+ Xem tuổi xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Bính Thìn 1976

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1957 Đinh Dậu (Tốt)

– Ngũ hành Đinh Dậu là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Ngũ hành Đinh Dậu là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can Đinh trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Không tốt
– Địa chi Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1993 Quý Dậu (Khá)

– Ngũ hành Quý Dậu là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Ngũ hành Quý Dậu Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can Qúy tương sinh với thiên can Đinh của gia chủ. => Rất tốt
– Thiên can Qúy tương sinh với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Rất tốt
– Địa chi Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1949 Kỷ Sửu (Tốt)

– Ngũ hành Kỷ Sửu là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Ngũ hành Kỷ Sửu là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1948 Mậu Tý (Khá)

– Ngũ hành Mậu Tý là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Ngũ hành Mậu Tý là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1941 Tân Tỵ (Khá)

– Ngũ hành Tân Tỵ là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Ngũ hành Tân Tỵ là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ. => Không tốt
– Thiên can Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1984 Giáp Tý (Khá)

– Ngũ hành Giáp Tý là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Ngũ hành Giáp Tý là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi Tý không xung không hợp nhau với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1985 Ất Sửu (Khá)

– Ngũ hành Ất Sửu là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Ngũ hành Ất Sửu là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can Ất trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Không tốt
– Địa chi Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Tỵ của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1992 Nhâm Thân (Khá)

– Ngũ hành Nhâm Thân là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Ngũ hành Nhâm Thân là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Rất tốt
– Thiên can Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi Thân đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau), hung. Nên Cát – hung trung hòa với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi Thân không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1956 Bính Thân (Khá)

– Ngũ hành Bính Thân là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Ngũ hành Bính Thân là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can Bính tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Rất tốt
– Địa chi Thân đạt Lục Hợp (Tỵ hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhau), hung. Nên Cát – hung trung hòa với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi Thân không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được

Năm 2021 chủ nhà tuổi Đinh Tỵ 1997 chọn tuổi xông đất 1965 Ất Tỵ  (Khá)

– Ngũ hành Ất Tỵ là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Ngũ hành Ất Tỵ là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can Ất trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Không tốt
– Địa chi Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tỵ của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *