xem-tuoi-xong-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-quy-ty-1953

Tuổi chủ nhà 1953 Quý Tỵ chọn tuổi nào xông đất đầu năm Tân Sửu này đẹp nhất, hợp mệnh với chủ nhà giúp mọi việc trong năm mới được thuận buồ xuôi gió, mang nhiều tài lộc, sức khỏe cho đại gia đình bản mệnh. Xem chính xác tuổi đẹp xông nhà năm 2021 cho gia chủ Quý Tỵ như sau:

xem-tuoi-xong-dat-dau-nam-2021-cho-tuoi-quy-ty-1953

Đánh giá tuổi đẹp xông đất đầu năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ Quý Tỵ 1954.

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Tân Tỵ  1941, 2001 xông đất năm Tân Sửu (tốt)

Ngũ hành
Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Quý Dậu 1933, 1993 xông nhà năm 2021 (Tốt)

Ngũ hành
Tuổi Quý Dậu ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Tỵ của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ .

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Tân Dậu 1981 xông nhà năm 2021 ( Tốt )

Ngũ hành
Tuổi Tân Dậu ngũ hành nạp âm là Thạch Lựu Mộc tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Tân Dậu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Tân Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Mộc của người xông

Địa chi
Chi Tỵ của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ .

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Nhâm Thân 1992 xông đất đầu năm 2021 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Nhâm Thân ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Quý Sửu 1973 xông nhà đầu năm Tân Sửu (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Quý Sửu ngũ hành nạp âm là Tang Đố Mộc tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Quý Sửu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Quý Sửu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Mộc của người xông

Địa chi
Chi Tỵ của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Ất Sửu 1985 xông đất năm Tân Sửu 2021 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Ất Sửu ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Sửu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Tỵ của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi  Ất Dậu 1945, 2005 xông nhà năm 2021 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Ất Dậu ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy bình hòa với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Ất Dậu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông

Địa chi
Chi Tỵ của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Kỷ Dậu 1969 xông đất đầu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Tỵ của gia chủ và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Canh Thìn 1940, 2000 xông nhà năm Tân Sửu (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ.
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ 1953 chọn tuổi Canh Tuất  1970 xông nhà năm 2021 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tỵ của gia chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *