chon-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-binh-thin-1976

Tuổi chủ nhà Bính Thìn sinh năm 1976 năm Tân Sửu 2021 này nên chọn tuổi nào đẹp để xông đất mang điều may mắn đến cho gia chủ một năm 2021 đầy tài lộc, tinh duyên, gia đạo đầy sắc thăm. Việc lựa chọn tuổi đẹp xông nhà giường như không thể thiếu cho ngày đầu năm mới, tuổi Bính Thìn năm Tân Sửu này hãy chọn cho mình tuổi đẹp xông đất như sau:

chon-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-binh-thin-1976

Chọn tuổi đẹp xông đất, xông nhà năm 2021 cho gia chủ Bính Thìn 1976.

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi sinh năm Bính Thân 1956, 2016 (Tốt)

Ngũ hành
Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Thân
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp
Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi Mậu Tí sinh năm 1948, 2008 (Tốt)

Ngũ hành
Tuổi Mậu Tí ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Tí
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông.

Địa chi
Chi Thìn của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp
Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi sinh năm Tân Tỵ  1941, 2001 (Tốt)

Ngũ hành

Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi sinh năm Mậu Thân 1968 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn

Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp
Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi  Kỷ Sửu 1949, 2009 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Sửu ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Sửu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi .

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi sinh năm Giáp Tí 1984 ( Khá)

Ngũ hành
Tuổi Giáp Tí ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tí

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tí
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Thìn của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp
Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi sinh năm Ất Tỵ 1965 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi  Mậu Ngọ 1978 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Mậu Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Ngọ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Chủ nhà Bình Thìn 1976 chọn tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969  (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu

Thiên can
Can Bính của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu .
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ (1 điểm).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *