We reap what we sow

Mỗi loại hình ngôn ngữ đều có cách thể hiện khác nhau cũng như tùy vào hoàn cảnh giao tiếp cũng khác nhau, hôm nay bierelarue sẽ gửi đến các bạn một thành ngữ được rất nhiều người biết đến và sử dụng đó là We reap what we sow. Cùng theo dõi để giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh của bản thân nhé.

Thông tin thêm :

We reap what we sow là gì?

“We reap what we sow” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là chúng ta thu hoạch những gì chúng ta gieo trồng. Nó ám chỉ rằng hành động và quyết định của chúng ta hiện tại sẽ ảnh hưởng đến kết quả mà chúng ta sẽ nhận được trong tương lai. Nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, đầu tư thời gian và nỗ lực vào một việc gì đó, thì chúng ta sẽ có thành quả tốt. Ngược lại, nếu chúng ta không đầu tư vào công việc và không làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ không nhận được kết quả tốt. Cụm từ này thường được sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm việc chăm chỉ và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

We reap what we sow

Ý nghĩa thành ngữ We reap what we sow

Ý nghĩa của thành ngữ “We reap what we sow” là hành động của chúng ta sẽ có hậu quả tương ứng. Nếu chúng ta đầu tư công sức, thời gian và nỗ lực vào một việc gì đó, chúng ta sẽ thu hoạch được thành quả tốt. Tương tự, nếu chúng ta không làm việc chăm chỉ hoặc đánh giá thiếu trách nhiệm, chúng ta sẽ không nhận được kết quả mong đợi hoặc có thể gặp phải hậu quả tiêu cực.

Thành ngữ này cũng ám chỉ rằng cuộc sống là một chuỗi các hành động và phản ứng, và chúng ta phải chịu trách nhiệm và đối mặt với những hậu quả của những hành động của chúng ta. Nó nhấn mạnh sự công bằng và cân bằng tự nhiên trong việc thu hoạch những kết quả mà chúng ta đã tạo ra.

Tổng quát lại, ý nghĩa của thành ngữ này là hành động của chúng ta sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mà chúng ta sẽ nhận được trong cuộc sống và chúng ta phải chịu trách nhiệm và đối mặt với những hậu quả của những hành động đó.

Cách đặt câu thành ngữ We reap what we sow trong tiếng anh

Câu thành ngữ “We reap what we sow” có thể được đặt trong tiếng Anh như sau:

 1. “If you work hard and invest your time wisely, you will reap what you sow.”
  ( Nếu bạn làm việc chăm chỉ và đầu tư thời gian một cách khôn ngoan, bạn sẽ thu hoạch những gì bạn đã gieo trồng.)
 2. “She spent years studying diligently, and now she’s reaping what she sowed with a successful career.”
  ( Cô ấy đã dành nhiều năm học tập chăm chỉ, và bây giờ cô ấy đang thu hoạch những gì mà cô ấy đã gieo trồng với một sự nghiệp thành công.)
 3. “Don’t expect to achieve great things without putting in the effort; remember, we reap what we sow.”
  ( Đừng mong đợi đạt được những thành tựu lớn mà không đổ công sức vào; hãy nhớ rằng chúng ta thu hoạch những gì chúng ta gieo trồng.)
 4. “They made poor financial decisions, and now they’re reaping the consequences of their actions.”
  ( Họ đã đưa ra các quyết định tài chính tồi tệ, và bây giờ họ đang gặp phải hậu quả của hành động của mình.)
 5. “It’s important to treat others with kindness and respect because we reap what we sow in our relationships.”
  ( Quan trọng là đối xử với người khác với lòng tốt và tôn trọng, vì chúng ta thu hoạch những gì chúng ta gieo trồng trong mối quan hệ của mình.)

Lưu ý rằng câu thành ngữ này có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và có thể điều chỉnh phù hợp với nội dung và mục đích cụ thể của câu.

Rate this post