Gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 chọn tuổi nào hợp để xông nhà đầu năm Tân Sửu giúp gia chủ gặp nhiều điều may mắn cho năm mới 2021 Tân Sửu này. Mời các bạn xem chi tiết những tuổi đẹp xông đất người sinh năm 1960 tại đây để có kế hoạch mời người xông nhà cho năm nay nhé.

Xem tuổi xông nhà, xông đất 2021 cho tuổi Dậu

Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 năm 2021

Tục lệ chọn người xông nhà đầu năm mới là một nét đẹp văn hóa của Việt Nam được lưu truyền từ xa xưa, chọn người hợp tuổi xông đất đầu năm không chỉ giúp cho tinh thần được an tâm mà việc này theo như đánh giá của người phương đông gia chủ sẽ có một năm đầy thuận lợi về tài lộc , công danh, sức khỏe…

Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960

  • Năm sinh : 1960 Canh Tý
  • Bản mệnh : Bích Thượng Thổ
  • Thiên can : Canh
  • Địa chi : Tý
  • Tam hợp: Thân – Tý – Thìn
  • Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu
  • Năm sinh dương lịch: Từ 28/01/1960 đến 14/02/1961

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 Tân Sửu cho người sinh năm 1960 Canh Tý.

Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1925 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1925 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

Khá
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1932 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Nhâm  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1932 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Tốt
Tuổi 1960 Canh Tý với  tuổi 1935 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]

Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Hợi  =>  Bình

Khá
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1940 [Canh Thìn]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Canh  =>  Bình

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1940 [Canh Thìn]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

Khá
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1940 [Canh Thìn]
Thổ – Bạch Lạp Kim => Tương Sinh
Canh – Canh => Bình
Tí – Thìn => Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1941 [Tân Tỵ]

Thổ – Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1948 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Mậu  =>  Bình

Tí – Tí  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1948 [Mậu Tí]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Tí  =>  Lục hợp

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Kỷ  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]

Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Kỷ  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Tốt
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1955 [Ất Mùi]

Thổ – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Tí – Mùi  =>  Lục hại

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]

Thổ – Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Mùi  =>  Lục xung

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1956 [Bính Thân]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Bính  =>  Tương phá

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1956 [Bính Thân]

Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Bính  =>  Tương hợp

Sửu – Thân  =>  Bình

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1961 [Tân Sửu]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Canh – Tân  =>  Bình

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]

Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Sửu  =>  Bình

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Nhâm  =>  Bình

Tí – Dần  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]

Thổ – Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Dần  =>  Bình

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1964 [Giáp Thìn]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Giáp  =>  Tương phá

Tí – Thìn  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1964 [Giáp Thìn]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Giáp  =>  Bình

Sửu – Thìn  =>  Lục phá

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1965 [Ất Tỵ]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Tí – Tỵ  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]

Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp

Tốt
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1968 [Mậu Thân]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Canh – Mậu  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]

Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình

Tân – Mậu  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Canh  =>  Bình

Tí – Tuất  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Canh  =>  Bình

Sửu – Tuất  =>  Tam hình

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Tân  =>  Bình

Tí – Hợi  =>  Bình

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]

Thổ – Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Tân  =>  Bình

Sửu – Hợi  =>  Bình

Trung Bình
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1985 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Ất  =>  Tương hợp

Tí – Sửu  =>  Lục hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1985 [Ất Sửu]

Thổ – Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Ất  =>  Tương phá

Sửu – Sửu  =>  Bình

Khá
Tuổi 1960 Canh Tý với tuổi 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Canh – Nhâm  =>  Bình

Tí – Thân  =>  Tam hợp

Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]

Thổ – Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh

Tân – Nhâm  =>  Bình

Sửu – Thân  =>  Bình

Tốt

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *