To kill two birds with one stone

To kill two birds with one stone là gì? Ý nghĩa của thành ngữ trong tiếng anh như thế nào? Sử dụng thành ngữ trong giao tiếp cũng như cách sử dụng trong các bài thi ra sao? Dưới đây là một trong những thông tin giúp các bạn có được câu trả lời hay và ngắn gọn nhất. Mời các bạn cùng xem.

Tìm hiểu thêm :

To kill two birds with one stone là gì?

“To kill two birds with one stone” là một thành ngữ tiếng Anh, dùng để diễn tả việc giải quyết hai vấn đề hay hoạt động hai mục tiêu cùng một lúc, chỉ bằng một hành động hay biện pháp duy nhất. Thành ngữ này xuất phát từ việc sử dụng một viên đá để giết chết hai con chim cùng một lúc. Ý nghĩa của nó là tận dụng tối đa một hành động hay cơ hội duy nhất để đạt được nhiều kết quả hữu ích.

To kill two birds with one stone

To kill two birds with one stone có ý nghĩa gì?

“To kill two birds with one stone” là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng để diễn tả việc hoàn thành hai nhiệm vụ hoặc đạt được hai kết quả cùng một lúc thông qua một hành động hay biện pháp duy nhất. Ý nghĩa của thành ngữ này là tận dụng tối đa một cơ hội hoặc hành động để đạt được nhiều lợi ích hoặc mục tiêu khác nhau. Thành ngữ này thường được sử dụng để chỉ sự thông minh, tài chính hoặc hiệu quả trong việc quản lý thời gian, công việc hoặc nguồn lực.

Cách đặt câu thành ngữ To kill two birds with one stone trong tiếng anh

Có thể sử dụng thành ngữ “To kill two birds with one stone” trong các câu sau:

  1. By studying during my lunch break, I can kill two birds with one stone – I get to eat and prepare for the exam at the same time.
  2. Let’s carpool to work together. It will save money on gas and reduce traffic congestion – killing two birds with one stone.
  3. Instead of going to the gym and then cooking dinner, I’ll go for a jog to the grocery store. That way, I can kill two birds with one stone – exercise and buy groceries.
  4. We can schedule our team meeting during lunchtime. That will allow us to discuss important matters while enjoying our meal – killing two birds with one stone.
  5. I’ll listen to an audiobook while doing household chores. It’s a great way to relax and learn something new – killing two birds with one stone.

Lưu ý rằng thành ngữ này chỉ là một cách diễn đạt hình tượng và không có ý đồ thực sự liên quan đến việc giết con chim.

Rate this post