A miss is as good as a mile

Tìm hiểu thành ngữ A miss is as good as a mile, Sử dụng câu chuẩn trong giao tiếp ngôn ngữ tiếng anh như thế nào? Dưới đây là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn một cách đầy đủ và chính xác, Cùng theo dõi ở bài viết này nhé.

Thông tin thêm :

A miss is as good as a mile là gì?

“A miss is as good as a mile” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là việc không thành công, cho dù chỉ sai một chút nhỏ cũng không khác gì thất bại toàn diện. Nó thường được sử dụng để nói về việc một sự khác biệt nhỏ có thể dẫn đến kết quả khác nhau lớn. Ví dụ, nếu bạn gần như đạt được một mục tiêu nhưng cuối cùng vẫn không thành công vì một lý do nào đó, thì kết quả của bạn sẽ giống như việc bạn hoàn toàn không đạt được mục tiêu đó.

A miss is as good as a mile

A miss is as good as a mile có ý nghĩa gì?

“A miss is as good as a mile” là một cụm từ rút gọn của câu “A miss by an inch is as good as a miss by a mile”, có nghĩa là một lỗi nhỏ cũng tương đương với việc lỗi toàn diện. Thành ngữ này nhấn mạnh rằng việc bị sai lầm, thất bại hay thất thoát chỉ vì một chút sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả tương tự như việc sai hoàn toàn.

Thành ngữ này thường được sử dụng để cảnh báo người ta rằng họ nên cẩn trọng và chú ý đến từng chi tiết trong công việc, tránh những sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn. Nó cũng có thể được sử dụng để trấn an người khác sau khi họ thất bại, để nói rằng họ không cần phải quá lo lắng vì một sai lầm nhỏ mà họ đã làm.

Sử dụng thành ngữ A miss is as good as a mile trong tiếng anh

Ví dụ về cách sử dụng thành ngữ “A miss is as good as a mile” trong tiếng Anh:

  • John came second in the race, but he was only a fraction of a second behind the winner. Still, as they say, a miss is as good as a mile.
  • The pilot almost landed the plane safely, but unfortunately, he missed the runway by just a few feet. In this case, a miss was as good as a mile and the plane crashed.
  • Maria thought that she had completed the project perfectly, but her boss noticed a small error in the final report. She was disappointed to hear that, but she remembered that a miss is as good as a mile and she had to make sure to double-check her work in the future.
  • The company was on the verge of closing a huge deal, but they missed a deadline by just a few hours. Unfortunately, a miss was as good as a mile, and they lost the contract to their competitor.
  • Sarah was nervous about her driving test, but her instructor reminded her that a miss is as good as a mile. He told her that even if she made a few mistakes, she could still pass the test if she showed that she was a safe and competent driver overall.

Như vậy bạn đã hiểu về thành ngữ A miss is as good as a mile là gì? rồi phải không nào? Hi vọng bạn có những cuộc giao đầy thú vị.

Rate this post