A good turn deserves another

A good turn deserves another là gì? Sử dụng thành ngữ trong tiếng anh như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm khi giao tiếp trong tiếng anh. Cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé.

Thông tin thêm :

A good turn deserves another hiểu như thế nào?

“A good turn deserves another” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là nếu ai đó làm điều gì đó tốt đẹp hoặc có ích cho bạn, thì bạn nên làm điều gì đó tốt đẹp hoặc có ích cho họ trong đáp lại. Thành ngữ này thể hiện sự biết ơn và công nhận tầm quan trọng của việc đáp lại trong các mối quan hệ con người. Nó cũng thể hiện tinh thần trao đổi và sự đồng tình giữa hai người hoặc hai bên trong một mối quan hệ.

A good turn deserves another

A good turn deserves another có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của thành ngữ “A good turn deserves another” là muốn nhấn mạnh việc đáp lại sự tốt đẹp, giúp đỡ giữa các cá nhân hoặc tập thể. Nó khuyến khích việc giúp đỡ và cộng tác giữa các thành viên trong cộng đồng. Điều này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết và sự chia sẻ trong xã hội. Nếu ai đó đã giúp bạn, thì bạn nên đáp lại họ bằng cách giúp đỡ hoặc cung cấp sự hỗ trợ cho họ khi cần thiết. Việc đáp lại sự giúp đỡ này cũng thể hiện sự tôn trọng và tình cảm của bạn đối với người khác.

Sử dụng thành ngữ A good turn deserves another trong tiếng anh

Bạn có thể sử dụng thành ngữ “A good turn deserves another” trong các tình huống sau:

A: Thank you so much for helping me move last weekend.

B: You’re welcome. Remember, a good turn deserves another, so don’t hesitate to ask if you need any help in the future.

A: Can I borrow your car tomorrow?

B: Sure, no problem. You’ve helped me out before, and a good turn deserves another.

A: I’m going to bake some cookies for my neighbor to thank them for mowing my lawn.

B: That’s a great idea! A good turn deserves another, and it’s always nice to show appreciation for someone’s kindness.

A: I heard you helped your colleague with a difficult project.

B: Yes, I did. But it’s nothing special. I believe that a good turn deserves another, and I know they would do the same for me if I needed help.

In these situations, the phrase “a good turn deserves another” is used to express the idea of reciprocity, which is the principle of responding to kind actions with kindness in return.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong việc giao tiếp được thuận lợi hơn.

 

Rate this post