Neck or nothing

Neck or nothing hiểu như thế nào? Thông tin về thành ngữ Neck or nothing ra sao, Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của bierelarue để có câu trả lời cũng như làm sao giao tiếp thành ngữ tiếng anh này một cách thuận lợi nhất nhé.

Thông tin thêm :

Neck or nothing hiểu như thế nào?

“Neck or nothing” là một thành ngữ trong tiếng Anh, có nghĩa là phải đặt cược tất cả, không giữ lại bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ phụ thuộc vào kết quả của một hành động hoặc quyết định cụ thể. Thành ngữ này thường được sử dụng để diễn tả tình huống rủi ro hoặc cần phải đưa ra quyết định quan trọng.

Neck or nothing

Neck or nothing có ý nghĩa gì?

Từ cụm “Neck or nothing” có thể hiểu đơn giản là phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công hoặc mục tiêu nào đó. Nó đòi hỏi một sự quyết đoán, kiên trì và sự tập trung cao độ trong việc đưa ra quyết định và hành động. Thành ngữ này thường được sử dụng trong các tình huống có tính quyết định cao, khi sự thành công hoặc thất bại phụ thuộc vào việc đưa ra quyết định và hành động một cách quyết đoán và không để lại bất kỳ dự phòng nào. Nó thể hiện sự sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được mục tiêu cao nhất.

Sử dụng thành ngữ Neck or nothing trong tiếng anh

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thành ngữ “Neck or nothing” trong tiếng Anh:

  1. When he decided to start his own business, he went “neck or nothing” and invested all his savings into it.
    (Khi anh ta quyết định bắt đầu kinh doanh riêng của mình, anh ta đã đưa ra quyết định “Neck or nothing” và đầu tư toàn bộ tiết kiệm của mình vào nó.)
  2. I know the risk is high, but we have to go “neck or nothing” if we want to win this contract.
    (Tôi biết rủi ro là rất cao, nhưng chúng ta phải quyết định “Neck or nothing” nếu muốn giành được hợp đồng này.)
  3. You can’t just play it safe all the time. Sometimes, you have to go “neck or nothing” if you want to achieve something great.
    (Bạn không thể chỉ luôn chơi an toàn. Đôi khi, bạn phải đưa ra quyết định “Neck or nothing” nếu muốn đạt được điều gì đó tuyệt vời.)

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến thành ngữ Neck or nothing, Nếu có bất kỳ thắc mắc hãy để lại câu hỏi dưới bài viết chúng tôi sẽ trả lời giúp bạn ngay.

Rate this post