You can’t have it both ways

Thành ngữ You can’t have it both ways và cách đặt câu hay trong giao tiếp tùy vào hoàn cảnh. Tuy nhiên câu nói này được dịch sang tiếng việt là ” Được cái này thì mất cái kia ” đó là câu nói của sự lựa chọn được và mất trong hoàn cảnh nhất định.

Tìm hiểu thêm :

You can’t have it both ways là gì?

“You can’t have it both ways” là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là bạn không thể cùng lúc muốn cả hai điều trái ngược hoặc không thể cùng đạt được hai kết quả mâu thuẫn. Nó thường được sử dụng để nói về việc không thể thỏa mãn hai yêu cầu hoặc mong muốn đối lập nhau.

You can’t have it both ways

Ý nghĩa câu nói You can’t have it both ways

Câu nói “You can’t have it both ways” (Bạn không thể có cả hai cách) có ý nghĩa chỉ ra rằng không thể đạt được hoặc nhận được lợi ích từ cả hai lựa chọn, hành động hoặc tình huống trái ngược nhau.

Thành ngữ này thường được sử dụng để nhắc nhở người khác rằng họ phải chọn một trong hai lựa chọn hoặc chấp nhận một hậu quả không mong muốn. Nó đề cao sự hiệu quả và tính khả thi của việc chọn một hướng đi cụ thể, thay vì muốn đạt được tất cả mọi điều.

Cách đặt câu You can’t have it both ways trong tiếng anh

Câu “You can’t have it both ways” đã được đặt đúng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, có thể dùng cách diễn đạt khác để truyền đạt ý nghĩa tương tự. Dưới đây là một số cách diễn đạt câu này:

  • You have to choose one way or the other.
  • You can’t have the best of both worlds.
  • You can’t have your cake and eat it too.
  • You have to make a decision and stick with it.
  • You can’t have conflicting desires or outcomes.

Lưu ý rằng mỗi cách diễn đạt có một chút khác biệt về ngữ cảnh và nghĩa, nhưng tất cả đều truyền đạt ý nghĩa chung của câu “You can’t have it both ways”.

 

Rate this post