Được ăn cả ngã về không

Thành ngữ “Sink or swim “ có nghĩa là một người đã nhận được lợi ích, thành công hoặc kết quả một cách đầy đủ và vượt xa mong đợi ban đầu. Nó thường được sử dụng để miêu tả tình huống khi ai đó đạt được nhiều hơn những gì họ đã hy vọng hoặc mong đợi. Vậy cách giao tiếp khi sử dụng thành ngữ này như thế nào? Cùng đón đọc nhé.

Tìm hiểu thêm :

Sink or swim là gì?

“Sink or swim” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là “chìm hoặc bơi”. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả một tình huống hoặc thử thách trong đó người tham gia phải tự cứu mình hoặc tự chịu trách nhiệm cho sự thành công hoặc thất bại của mình mà không có sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ từ bên ngoài.

Thành ngữ này xuất phát từ hành động của một người đang bị đe dọa bị chìm trong nước. Họ chỉ có hai lựa chọn: chìm xuống hoặc phải bơi để tự cứu mình. “Sink or swim” được sử dụng như một cách miêu tả thực tế hoặc ám chỉ sự đương đầu với tình huống khó khăn mà không có sự hỗ trợ ngoại vi, và việc thành công hoặc thất bại đều hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực và khả năng của người tham gia.

Thành ngữ “sink or swim” thường được sử dụng trong ngữ cảnh công việc, giáo dục hoặc cuộc sống để tôn vinh khả năng tự cương quyết, đảm đương và vượt qua những tình huống khó khăn mà không có sự hỗ trợ từ người khác.

Được ăn cả ngã về không

Sink or swim có ý nghĩa gì?

“Sink or swim” là một thành ngữ tiếng Anh dùng để miêu tả một tình huống hoặc thử thách mà người tham gia phải tự đối mặt và tự giải quyết, không có sự hỗ trợ ngoại vi. Ý nghĩa chung của thành ngữ này là:

  1. Tự phụ trách: “Sink or swim” ám chỉ rằng người tham gia hoặc người bị đặt vào tình huống đó phải tự chịu trách nhiệm cho thành công hoặc thất bại của mình. Không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, người đó phải tự giải quyết và đương đầu với tình huống.
  2. Tự cường quyết và sẵn sàng vượt qua khó khăn: Thành ngữ này thể hiện tính chất thách thức và khả năng vượt qua rào cản, nguy hiểm hoặc áp lực mà người tham gia đối mặt. Nó tôn vinh khả năng tự tin, quyết tâm và sẵn lòng đối mặt với mọi khó khăn.
  3. Thử nghiệm khả năng và sự thành công tự lực: “Sink or swim” đặt người tham gia vào một tình huống tương đối khắc nghiệt, trong đó sự thành công hoặc thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng và nỗ lực cá nhân. Nó thể hiện tinh thần tự đảm bảo và khả năng đối mặt với thử thách một cách độc lập.

Tóm lại, “sink or swim” ám chỉ tình huống tự phụ trách và tự giải quyết mà người tham gia phải đối mặt, thể hiện tính cường quyết, sẵn lòng vượt qua khó khăn và thử nghiệm khả năng tự lực.

Cách sử dụng thành ngữ Sink or swim trong tiếng anh

Thành ngữ “Sink or swim” có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau trong tiếng Anh. Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của thành ngữ này:

  1. Miêu tả tình huống: Bạn có thể sử dụng “sink or swim” để mô tả một tình huống hoặc thử thách mà người tham gia phải tự giải quyết hoặc tự đối mặt mà không có sự hỗ trợ ngoại vi. Ví dụ: “Khi được giao nhiệm vụ lãnh đạo dự án, anh ta sẽ phải đối mặt với một tình huống sink or swim.”
  2. Tự động với người khác: Bạn có thể ám chỉ đến “sink or swim” khi đánh giá khả năng của một người khác đối mặt với một tình huống không dễ dàng. Ví dụ: “Tôi muốn xem cô ấy có thể sink or swim khi đối mặt với áp lực công việc cao.”
  3. Khuyến khích hoặc cảnh báo: Thành ngữ này cũng có thể được sử dụng để khuyến khích hoặc cảnh báo người khác về khả năng tự chịu trách nhiệm và tự giải quyết. Ví dụ: “Trong công việc này, bạn sẽ phải sink or swim, không có ai sẽ giúp bạn.”
  4. Miêu tả kết quả: “Sink or swim” cũng có thể được sử dụng để miêu tả kết quả của một người đối mặt với một thử thách mà không có sự hỗ trợ. Ví dụ: “Anh ta đã sink or swim trong cuộc thi, và cuối cùng anh ta đã đạt được giải nhất.”

Lưu ý rằng “sink or swim” là một thành ngữ không chính thức, và cách sử dụng của nó có thể thay đổi trong ngữ cảnh và tình huống cụ thể.

Rate this post