Có tiền mua tiên cũng được

Thành ngữ Money talks, Money talks được thể hiện trong giao tiếp như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và sử dụng khi nói đến vấn đề tiền bạc. Cùng xem bài viết ở phía dưới để có cái nhìn sâu sắc hơn nhé.

Tìm hiểu thêm :

Money talks là gì?

“Money talks” là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là tiền bạc có thể giúp bạn thể hiện quyền lực, ảnh hưởng và sức mạnh. Cụm từ này ám chỉ rằng trong xã hội hiện đại, tiền bạc có thể mở ra nhiều cánh cửa và tạo điều kiện thuận lợi cho người sở hữu nó. Nó thể hiện ý tưởng rằng tiền bạc có thể tác động đến quyết định và hành động của con người và có thể đảo ngược hoặc ảnh hưởng đến tình hình và quyết định của một tình huống nào đó.

Có tiền mua tiên cũng được

Ý nghĩa của thành ngữ Money talks

Ý nghĩa của thành ngữ “Money talks” là tiền bạc có thể nói lên mọi thứ. Nó ám chỉ rằng trong thế giới hiện đại, tiền có thể mang lại sức mạnh và ảnh hưởng. Cụm từ này đề cập đến quyền lực và khả năng của tiền bạc để thay đổi hoặc tác động đến tình hình, quyết định, và hành vi của con người. Nó gợi ý rằng khi có tiền, bạn có khả năng kiểm soát, thuyết phục hoặc mua sắm mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Đôi khi, nó cũng ám chỉ rằng tiền có thể mua sự ưu ái, lòng đồng cảm hoặc sự lựa chọn của người khác.

Sử dụng thành ngữ Money talks trong giao tiếp tiếng anh

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thành ngữ “Money talks” trong giao tiếp tiếng Anh:

 1. A: “I don’t understand why they made that decision.”
  B: “Well, you know, money talks. Perhaps there were financial incentives involved.”
 2. A: “Why did they prioritize that project over others?”
  B: “It’s simple. Money talks. They must have seen more potential for profit in that project.”
 3. A: “I’ve been trying to get a reservation at that fancy restaurant, but they keep saying they’re fully booked.”
  B: “Try slipping them some extra cash. Money talks, and they might be able to find you a table.”
 4. A: “How did they manage to secure such a high-profile speaker for their conference?”
  B: “Money talks. They must have offered a significant speaking fee to attract someone of that caliber.”
 5. A: “I can’t believe that company got away with such unethical practices.”
  B: “Unfortunately, money talks in the business world. They probably used their financial influence to avoid consequences.”
 6. A: “Why did they change their stance on the environmental issue?”
  B: “Money talks, my friend. They must have received substantial funding from the industry and compromised their principles.”

Trong các tình huống trên, thành ngữ “Money talks” được sử dụng để ám chỉ sự ảnh hưởng của tiền bạc đối với các quyết định, tình huống hoặc hành vi của con người.

Rate this post