Better luck next time

Better luck next time Có ý nghĩa gì? Thành ngữ trong từ điển tiếng anh như thế nào trong hoàn cảnh nhất định khi sử dụng những thành ngữ về những lời chúc của bản thân với người khác.

Tìm hiểu thêm :

Better luck next time là gì?

“Better luck next time” là một thành ngữ tiếng Anh được dùng để truyền đạt lời chúc may mắn cho người nào đó sau khi họ thất bại trong một hoạt động hay sự kiện nào đó. Cụm từ này thường được sử dụng như một lời động viên và khích lệ người khác cố gắng và hy vọng rằng họ sẽ có thành công vào lần tiếp theo. Nó có ý nghĩa tương tự như “Chúc may mắn lần sau” trong tiếng Việt.

Better luck next time

Ý nghĩa của thành ngữ Better luck next time

Thành ngữ “Better luck next time” có ý nghĩa là hy vọng rằng trong lần tiếp theo, người đó sẽ gặp may mắn hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Nó thể hiện sự khích lệ, động viên và hy vọng cho người đã trải qua một trải nghiệm không thành công hoặc không thuận lợi. Cụm từ này thể hiện lòng chia sẻ và khích lệ người khác để không nản lòng và tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Sử dụng thành ngữ Better luck next time trong tiếng anh

Thành ngữ “Better luck next time” có nghĩa là hy vọng sẽ may mắn hơn lần sau, thường được sử dụng để động viên hoặc khích lệ khi ai đó không thành công trong một nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thành ngữ này trong tiếng Anh:

 1. You didn’t win the race this time, but better luck next time!
  (Anh không chiến thắng trong cuộc đua lần này, nhưng hy vọng sẽ may mắn hơn lần sau!)
 2. I’m sorry your job interview didn’t go well. Better luck next time!
  (Xin lỗi cuộc phỏng vấn công việc của bạn không thành công. Hy vọng sẽ may mắn hơn lần sau!)
 3. You didn’t pass the exam, but don’t worry. Better luck next time!
  (Bạn không đỗ kỳ thi, nhưng đừng lo lắng. Hy vọng sẽ may mắn hơn lần sau!)
 4. It’s disappointing that we didn’t win the competition, but we’ll regroup and have better luck next time.
  (Thật đáng thất vọng khi chúng ta không chiến thắng trong cuộc thi, nhưng chúng ta sẽ tụ họp lại và hy vọng sẽ may mắn hơn lần sau.)
 5. Better luck next time, and don’t give up!
  (Hy vọng sẽ may mắn hơn lần sau, và đừng từ bỏ!)

Lưu ý rằng thành ngữ này có thể được thay đổi một chút để phù hợp với ngữ cảnh và tình huống cụ thể.

Rate this post