Blood is thicker than water

Thành ngữ Blood is thicker than water có ý nghĩa gì? Sử dụng trong hoàn cảnh nào? Dưới đây là những thông tin liên quan đến thành ngữ này, Hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong vấn đề học tập cũng như đời sống.

Thông tin thêm :

Blood is thicker than water là gì?

“Blood is thicker than water” là một thành ngữ tiếng Anh, nó có nghĩa là mối quan hệ gia đình quan trọng hơn mối quan hệ bạn bè hay người ngoài gia đình. Thành ngữ này thường được sử dụng để chỉ ra rằng tình cảm và trách nhiệm gia đình sẽ luôn ưu tiên hơn các mối quan hệ bên ngoài.

Blood is thicker than water

Blood is thicker than water có ý nghĩa gì?

“Blood is thicker than water” là một thành ngữ có ý nghĩa rằng mối quan hệ trong gia đình là quan trọng hơn so với mối quan hệ bên ngoài gia đình. Nó cho thấy rằng tình cảm và trách nhiệm gia đình là điều không thể thay thế bằng bất kỳ mối quan hệ nào khác. Thành ngữ này thường được sử dụng để khuyên nhắc về tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn hay xung đột.

Cách đặt câu với thành ngữ Blood is thicker than water

Có thể sử dụng thành ngữ “Blood is thicker than water” trong các câu ví dụ như sau:

 • Even though my brother and I have our differences, I will always support him because blood is thicker than water.
  (Dù cho tôi và anh trai có những khác biệt, tôi vẫn sẽ ủng hộ anh ấy vì mối quan hệ gia đình quan trọng hơn mối quan hệ bạn bè.)
 • She decided to help her cousin in need because, for her, blood is thicker than water.
  (Cô ấy quyết định giúp đỡ người em họ đang gặp khó khăn vì đối với cô ấy, mối quan hệ gia đình quan trọng hơn mối quan hệ bên ngoài.)
 • John chose to stay with his family during the holiday season because he believes that blood is thicker than water.
  (John quyết định ở lại với gia đình trong dịp lễ hội vì anh ta tin rằng mối quan hệ gia đình quan trọng hơn mối quan hệ bên ngoài.)
 • I may not always agree with my parents, but I know that blood is thicker than water, and I will always love them no matter what.
  (Tôi có thể không đồng ý với ý kiến của bố mẹ tôi, nhưng tôi biết rằng mối quan hệ gia đình quan trọng hơn mối quan hệ bên ngoài và tôi sẽ luôn yêu thương họ dù có chuyện gì xảy ra.)

Qua bài viết này bạn hiểu thế nào về câu thành ngữ Blood is thicker than water cũng như ý nghĩa của nó chưa. Hãy để lại ý kiến của bản thân dưới bài viết nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào? chúng tôi sẽ giải đáp ngay.

Rate this post