so2-la-gi

Bạn đang muốn tìm hiểu về khí SO2, trong các phương trình điều chế thì SO2 được sử dụng khá thường xuyên. Để trả lời câu hỏi So2 là gì? Khí So2 có màu gì, mùi gì hay So2 là chất gì? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết những thắc mắc này cùng anh chị đầy đủ nhất.

Xem thêm : HCl là gì

so2-la-gi
SO2 Là Gì?

SO2 là gì?

SO2 là ký hiệu hóa học của lưu huỳnh đioxit. SO2 cũng là cái tên thường được gọi tắt thay cho Anhidrit Sunfurơ; Sulfur dioxit, Sulfur (IV) oxit, sunfua dioxit. Đây là một hợp chất hóa học được sinh ra nhờ quá trình đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu… hoặc nấu chảy các quặng nhôm, đồng, kẽm, chì, sắt.

Tính chất vật lý của SO2

Khí Sunfuro là chất khí, không màu, nặng hơn không khí, thường có mùi hắc, là khí độc và tan trong nước

Có điểm nóng là -72 độ C và điểm sôi – 10 độ C. Ngoài ra, khí này còn có khả năng làm vẩn đục nước sôi và làm mất màu dung dịch brom và màu cánh hoa hồng.

Tính chất hóa học của oxit axit SO2

Oxy hóa chậm trong không khí: SO2 dễ bị oxy hóa thành SO3 trong khí quyển dưới chất xúc tác hoặc do quá trình quang hóa.

SO2 là một axit yếu, tác dụng với nước tạo ra H2SO3

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 tác dụng với dung dịch kiềm tạo ra muối sunfit hoặc hidrosunfit hay cả hai loại

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 vừa là chất oxy hóa, vừa là chất khử

Chất khử: phản ứng với chất oxy hóa mạnh

2SO2 + O2 → 2SO3 (V2O5, 450 oC)

Cl2 +SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

SO2 làm mất màu nước Brom

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

 SO2 làm mất màu dung dịch thuốc tím

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

SO2 chất oxy hoá mạnh: tác dụng với chất khử mạnh

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

SO2 + 2Mg → S + 2MgO.

SO2 màu gì, mùi gì?

SO2 là một loại khí vô cơ nên không có màu, mùi hôi, tỷ lệ trọng nặng hơn không khí. Khí lưu huỳnh đioxit có khả năng làm vẩn đục nước vôi trong; làm mất đi màu đặc trưng của hợp chất Brom và so2 làm mất màu cánh hoa hồng.

SO2 là sản phẩm chính dưới sự đốt cháy của hợp chất lưu huỳnh. Vì thế, mùi của khi SO2 được các nhà khoa học mô tả là có mùi rất hôi khi bị đốt cháy.

Điều chế lưu huỳnh đioxit SO2

Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Sản xuất SO2 trong phòng thí nghiệm theo phương trình:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

Điều chế SO2 trong công nghiệp

Đốt lưu huỳnh:

S + O2 (to) → SO2

Đốt cháy H2S trong oxi dư

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Cho kim loại phản ứng với H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Đốt pyrit sắt

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2