Cho Natri Cacbonat tác dụng với nước, viết phương trình phản ứng hóa học này như thế nào, mời các bạn cùng xem Na2co3 + h2o .

Na2co3 + h2o Cân bằng phương trình hóa học.

Na2co3 là gì?

Na2CO3  tên hóa học là Natri Cacbonat. Là một loại muối có trong tự nhiên, nhiều nhất có trong nước khoáng, nước biển, muối mỏ trong lòng đất.

Na2CO3 khan có dạng bột màu trắng, hút ẩm, nhiệt độ nóng chảy 851 độ C, nóng chảy không phân hủy tới 853 độ C, ngoài nhiệt độ này thì chất này nó sẽ phân hủy.

Na2co3 tác dụng với nước cân bằng phương trình hóa học như sau:

Phương trình 1:

H2O + Na2co3 → Nahco3 + Naoh

H2O + Na2CO3 NaHCO3 + NaOH
nước natri cacbonat natri hidrocacbonat natri hidroxit
Muối Muối Bazơ

Phương trình 2 :

Na2CO3 + 2H2O → 2NaOH + H2CO3

Bài tập ví dụ liên quan Na2co3 và H2O

Ví dụ 1:  Cho 3,36 lít khí CO2 tác dụng với 200l dung dịch NaOH 1M. Xác định sản phẩm thu được sau khi kết thúc phản ứng.

A. Na2CO3

B. NaHCO3

C. Na2CO3 và NaHCO3

D. Không tạo ra sản phẩm

Lời giải

nCO2 = 0,15 mol, nNaOH = 0,2 mol

Tỉ lệ số mol T = nNaOH/nCO2 = 0,2/0,15 = 1,33 => 1< T < 2

Vậy sản phẩm thu được sau phản ứng gồm Na2CO3 và NaHCO3

Chọn đáp án : C

Rate this post