cong-thuc-tinh-dien-nang-tieu-thu

Bạn muốn tính điện năng tiêu thụ của đồ điện như bếp từ, điều hòa, nồi cơm điện…Dựa vào thời gian sử dụng và công suất của thiết bị,  áp dụng công thức tính điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện để tính được điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.

cong-thuc-tinh-dien-nang-tieu-thu
Công thức tính điện năng tiêu thụ

Điện năng tiêu thụ là gì ?

Điện năng là năng lượng của dòng điện, hay là năng lượng để các thiết bị có thể hoạt động được. Vậy điện năng tiêu thụ là năng lượng điện mà chúng ta sử dụng để các thiết bị có thể hoạt động được.

Điện năng tiêu thụ được đo bằng đơn vị:  Kwh.

Công thức tính điện năng tiêu thụ của thiết bị

Công thức tính điện năng mà các thiết bị điện tiêu thụ như sau:

A = P.t​

Trong đó ta có:

 • A: điện năng của thiết bị tiêu thụ (số điện)
 • P: công suất định mức được ghi trên thiết bị điện (W)
 • t: thời gian thiết bị dùng điện (s)

Cách quy đổi sang W:

1KW= 1000W

1MW= 1.000.000W

Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

A = U * |q| = U.I.t

Trong đó:

 • U: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V)
 • I: Cường độ dòng điện không đổi trong đoạn mạch (A)
 • q: Lượng điện tích dịch chuyển trong mạch (C)
 • t: Thời gian điện lượng dịch chuyển trong mạch (s)
 • A: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch (J)

Công thức tính điện năng tiêu thụ động cơ 3 pha

cong-thuc-tinh-dien-nang-tieu-thu-cua-dong-co-3-pha

Trong đó:

 • H: Thời gian (giờ)
 • U: Điện áp (V)
 • I: Cường độ dòng điện (A)
 • P công suất tiêu thụ (kWh)

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Một Máy giặt 8Kg có hiệu suất sử dụng điện là H = 32,3 Wh/Kg. Số lương quần áo giặt là 8Kg và nếu giặt trong thời gian 3h thì điện năng tiêu thụ là bao nhiêu

Lời giải

Áp dụng công thức H = P*t/kg = A*1000/kg

=> A = H*kg/1000 = 32,3*8kg/1000 = 0,2584 (Kwh) Tức là chúng ta giặt 5 lần mới hết 1 số điện.

Ví dụ 2: Bạn hãy tính điện năng tiêu thụ, và công suất của dòng điện khi dòng điện có cường độ là 1A chạy qua dây dẫn trong 1 giờ. Cho biết hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 6V.

Lời giải

Áp dụng công thức điện năng tiêu thụ của đoạn mạch : A = U.I.t = 6.1.3600 = 21600 J

Công suất dòng điện của đoạn mạch : P = U.I = 6.1 = 6 W

Ví dụ 3 : một dòng điện có cường độ là 2A chạy qua dây dẫn trong 2h. Tính điện năng tiêu thụ và công suất của dòng điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là 6V.

Lời giải:

Áp dụng công thức Công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, ta có:

A = U * I * t = 6 * 2 * 2 * 3600 = 86400 J

Công suất dòng điện của đoạn mạch là:

Ta có công thức: A = P * t => P = A/t = 86400/(2*3600) = 12 W

Vậy điện năng tiêu thụ và công suất của dòng điện lần lượt là 86400J và 12W

Rate this post