chuyến đi

Chuyến đi tiếng anh là gì? Mùa hè du lịch là một sở thích phổ biến đối với tất cả mọi người. Những chuyến đi giúp cho bạn mở mang kiến thức, học hỏi được nhiều nét văn hóa, nét tiêu biểu và có thể giúp cho bạn giảm stress. Hoặc trong công việc bạn được phân công những chuyến đi công tác dài ngày ở một nơi khác, Vậy trong tiếng anh chuyến đi là gì? ý nghĩa của mỗi chuyến đi được sử dụng trong giao tiếp tiếng anh là gì? Cùng bierelarue đi tìm hiểu chi tiết về loại từ vựng này nhé.

Chú ý :

Chuyến đi tiếng anh là gì?

Chuyến đi là một hoạt động đi từ nơi này đến nơi khác, và người đi thường quay trở lại.

Chuyến đi được sử dụng trong giao tiếp tiếng anh là Trip

phiên âm : (/trɪp/)

chuyến đi

Một số từ vựng liên quan đến du lịch một mình:

 • Experience /ɪkˈspɪərɪəns/: Kinh nghiệm.
 • Leisure time /ˈlɛʒə tʌɪm/: Thời gian rảnh.
 • Sightseeing /ˈsʌɪtsiːɪŋ/: Chuyến tham quan.
 • Obtain /əbˈteɪn/: Đạt được.
 • Backpack /ˈbakpak/: Balo.
 • Pickpocket /ˈpɪkpɒkɪt/: Kẻ móc túi.
 • Operator /ˈɒpəreɪtər/: Người vận hành.
 • Budget /ˈbʌdʒɪt/: Rẻ.
 • Airline schedule /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/: Lịch bay.
 • Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng hành lý cho phép.
 • Check-in /tʃek – ɪn/: Thủ tục vào cửa.
 • Low Season /ləʊˈsiːzn/: Mùa ít khách.

Một số mẫu câu liên quan đến du lịch một mình:

– Do you like to travel alone?

Bạn có thích đi du lịch một mình không?

– I’d like to reserve two seats to Da lat.

Tôi muốn đặt hai ghế đi Đà Lạt.

– Will that be one way or round trip?

Đó là chuyến đi một chiều hay khứ hồi vậy?

– Fasten your seat belt.

Hãy thắt dây an toàn của bạn.

– I have a connecting flight.

Tôi có một chuyến bay quá cảnh.

– Do you like to travel?

Bạn thích đi du lịch chứ?

– What kind of places have you visited in your life?

Bạn đã đi du lịch ở những nơi nào rồi?

– People sometimes say flying is the most glamorous form of travel. Do you agree?

Mọi người đôi khi nói rằng bay là hình thức du lịch hấp dẫn nhất. Bạn đồng ý chứ.

Bài viết Chuyến đi tiếng anh là gì? với những ví dụ cũng như từ vựng liên quan được mô tả bằng tiếng anh. Hi vọng bạn có thể giao tiếp tốt trong công việc cũng như trong học tập.

 

Rate this post