chữ V

Cách phát âm chữ V trong tiếng anh, Cách đọc chữ V trong anh ngữ như thế nào sẽ được chúng tôi thông tin đến các bạn ở dưới bài viết này, Hi vọng sẽ giúp ích cho những bạn mới học tiếng anh có cách phát âm chuẩn giống như người bản xứ nhé.

Cách đọc chữ V trong tiếng anh

Có thể nói chữ V là chữ có cách phát âm đơn giản nhất trong tiếng Anh.

Các bước phát âm chữ V chuẩn trong tiếng anh

Bước 1: Nâng môi dưới của bạn lên trên cho đến khi môi chạm vào răng cửa của hàm trên.
Bước 2: Đưa môi về hai bên một chút.
Bước 3: Nhẹ nhàng rung cổ họng và phát âm âm v

===> Lưu ý: Nếu không thấy sự rung này, âm của bạn sẽ dễ bị nhầm thành âm /f/.

Cùng tìm hiểu :

chữ V

Cách phát âm chữ V trong anh ngữ

–  available/əˈveɪləbl/ (adj) có sẵn

–  favour/ˈfeɪvər/ (n) thiện ý, sự quý mến

–  invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời

–  leave/liːv/ (v) đi, rời đi

–  move /muːv/ (v) di chuyển

–  skivvy /ˈskɪvi/ (n) người hầu gái

–  university /juːnɪˈvɜːrsɪti/ (n) trường đại học

–  various /ˈveəriəs/ (adj) đa dạng

–  very /ˈveri/ (adv) rất

–  vote /vəʊt/ (v) bỏ phiếu (bầu cử)

Bài tập phát âm phụ âm /v/:

Veil = /veɪl/

Oven = /ˈʌvən/

Heavy = /ˈhevi/

View = /vjuː/

Move = /muːv/

Veal = /viːl/

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, Hãy theo dõi những bài viết mới của bierelarue nhé.

 

Rate this post