A clean hand needs no washing

A clean hand needs no washing là gì? Thành ngữ tiếng anh thông dụng được rất nhiều người tìm hiểu cũng như tùy vào mục đích sử dụng của người giao tiếp. Vậy giao tiếp trong hoàn cảnh nào là hay nhất, Mời các bạn cùng đón đọc.

Tìm hiểu thêm :

A clean hand needs no washing là gì?

“A clean hand needs no washing” là một thành ngữ tiếng Anh. Ý nghĩa của nó là khi tay đã sạch, không cần phải rửa lại. Tuy nhiên, thành ngữ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh bóng đá hoặc các hoạt động không liên quan đến tay rửa. Trong ngữ cảnh đó, nó thường được hiểu là người không có gì để che giấu hoặc không có gì để lo lắng khi hành động đúng đắn và trung thực.

A clean hand needs no washing

A clean hand needs no washing có ý nghĩa gì?

Thành ngữ “A clean hand needs no washing” có ý nghĩa là một người không có tội lỗi, không phạm tội không cần phải lo lắng hay giải thích vì họ không có gì để ẩn dấu hay trách nhiệm để đảm nhận. Nó bắt nguồn từ ý tưởng rằng khi tay của bạn sạch sẽ, không có vết bẩn, thì không cần phải rửa nó thêm. Áp dụng sang ngữ nghĩa bóng, nó ám chỉ rằng một người vô tội không cần phải bận tâm hay làm gì thêm để chứng minh tính trung thực và tôn trọng.

Sử dụng thành ngữ A clean hand needs no washing trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, thành ngữ “A clean hand needs no washing” có thể được sử dụng trong các tình huống để nhấn mạnh rằng một người không có gì để che giấu hoặc không có gì để lo lắng khi họ đã làm đúng và trung thực. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thành ngữ này trong các câu:

 • “I have nothing to hide. A clean hand needs no washing.”
  (Tôi không có gì để che giấu. Người trung thực không cần phải lo lắng.)
 • “The evidence clearly shows his innocence. A clean hand needs no washing.”
  (Bằng chứng rõ ràng chứng tỏ sự vô tội của anh ta. Người vô tội không cần phải giải thích thêm.)
 • “She always does her work diligently and honestly. A clean hand needs no washing.”
  (Cô ấy luôn làm việc một cách cẩn thận và trung thực. Người làm việc trung thực không cần phải lo lắng.)
 • “I have fulfilled all my responsibilities and followed the rules. A clean hand needs no washing.”
  (Tôi đã hoàn thành tất cả các trách nhiệm và tuân thủ các quy định. Người làm đúng không cần phải làm gì thêm.)
 • “His track record of honesty speaks for itself. A clean hand needs no washing.”
  (Hồ sơ trung thực của anh ta nói lên tất cả. Người không có gì để che giấu không cần phải giải thích.)

Lưu ý rằng thành ngữ này không phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và thường được sử dụng trong ngữ cảnh nêu trên để nhấn mạnh tính trung thực và không có gì để che giấu của một người.

 

Rate this post