all roads lead to rome

All roads lead to rome có nghĩa là gì? Ý nghĩa của câu nói trên được hiểu như thế nào là đúng nhất? Cách đặt câu sao cho chuẩn nhất. Dưới đây là nội dung giúp bạn hiểu được phần nào về câu nói trên cùng tìm hiểu nhất.

Tìm hiểu thêm :

All roads lead to rome có nghĩa là gì?

“All roads lead to Rome” là một tục ngữ được sử dụng để diễn tả ý tưởng rằng có nhiều cách để đạt được một mục tiêu nhất định. Tức là, dù bạn đi đường nào, cuối cùng bạn cũng sẽ đến được đích. Từ này xuất phát từ thời cổ đại, khi mạng lưới đường giao thông của La Mã đã kết nối thành phố Rome với các vùng lân cận và nối liền nó với vô số tuyến đường trên khắp châu Âu. Vì vậy, dù bạn đi đường nào, cuối cùng bạn cũng sẽ đến được Rome.

all roads lead to rome

Thành ngữ All roads lead to rome được hiểu ra sao?

Tục ngữ “All roads lead to Rome” có nghĩa là dù bạn sử dụng phương tiện, cách thức hay phương pháp gì đi nữa, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu hoặc điểm đến mong muốn của mình. Nó bắt nguồn từ thời cổ đại, khi Rome là một trong những trung tâm quan trọng nhất của thế giới và có một mạng lưới đường giao thông rất phát triển, vì vậy có rất nhiều đường dẫn đến Rome. Từ này được sử dụng để diễn tả ý tưởng rằng có nhiều cách để đạt được một mục tiêu nhất định và không chỉ có một con đường duy nhất để đến được đích.

Cách đặt câu với All roads lead to rome

Câu đặt với thành ngữ “All roads lead to Rome” có thể là:

 • There are many ways to solve this problem, all roads lead to Rome.
  (Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này, tất cả đều đưa đến mục tiêu cuối cùng.)
 • Whether you take the highway or the back roads, all roads lead to Rome.
  (Dù bạn chọn đường cao tốc hay đường nhỏ, cuối cùng cũng đều dẫn đến Rome.)
 • You can try different approaches, but all roads lead to Rome in the end.
  (Bạn có thể thử các cách tiếp cận khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều đưa bạn đến mục tiêu của mình.)
 • We may have different opinions, but all roads lead to Rome in terms of achieving our common goal.
  (Chúng ta có thể có quan điểm khác nhau, nhưng trong việc đạt được mục tiêu chung của chúng ta thì tất cả đều đưa đến một kết quả nhất định.)

Những thông tin ở bài viết sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đặt câu với thành ngữ All roads lead to rome có nghĩa là gì? và hiểu được ý nghĩa sâu sắc về thành ngữ trong tiếng anh.

Rate this post