After rain comes fair weather

After rain comes fair weather là gì? Tra thành ngữ trong từ điển tiếng anh như thế nào đối với những thành ngữ thể hiện niềm tin rằng sau những trở ngại và khó khăn. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Xem thêm :

After rain comes fair weather là gì?

“After rain comes fair weather” là một thành ngữ trong tiếng Anh, nghĩa đen của nó là “Sau cơn mưa, thời tiết đẹp sẽ đến.” Cụm từ này mang ý nghĩa mô tả rằng sau những khó khăn, thử thách, hoặc tình huống khó khăn, thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nó biểu thị niềm tin rằng sau một thời kỳ khó khăn sẽ có thời gian tốt đẹp và hạnh phúc.

After rain comes fair weather

Ý nghĩa của After rain comes fair weather là gì?

Ý nghĩa của thành ngữ “After rain comes fair weather” là sau những thử thách, khó khăn, hoặc giai đoạn khó khăn, cuối cùng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nó thể hiện niềm tin rằng sau những trở ngại và khó khăn, sẽ có thời gian tốt lành và hạnh phúc đến. Cụm từ này thường được sử dụng để khích lệ và truyền động lực cho người khác, nhắc nhở rằng thời gian khó khăn sẽ không kéo dài mãi và cuối cùng sẽ đến những kết quả tích cực.

Cách đặt câu thành ngữ After rain comes fair weather trong tiếng anh

Cách đặt câu sử dụng thành ngữ “After rain comes fair weather” trong tiếng Anh phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Dưới đây là một số cách thường gặp:

 1. As a standalone sentence:
 • “After rain comes fair weather.”
 • “Remember, after rain comes fair weather.”

2. As part of a longer sentence:

 • “We’ve been through some tough times, but let’s not lose hope. After rain comes fair weather.”
 • “She faced many challenges along the way, but she never lost sight of the fact that after rain comes fair weather.”

3. In a question format:

 • “Do you believe that after rain comes fair weather?”
 • “Have you ever experienced the truth behind the saying ‘after rain comes fair weather’?”

4. In an imperative form:

 • “Keep going, even in the storm, because after rain comes fair weather.”
 • “Stay strong and have faith. After rain comes fair weather.”

5. In a hypothetical or conditional statement:

 • “If you can endure the hardships, remember that after rain comes fair weather.”
 • “Imagine a world where everyone embraces the idea that after rain comes fair weather.”

Remember to adapt the usage of this proverb to suit the specific context and desired effect in your communication.

Rate this post