As ageless as the sun

As ageless as the sun có ý nghĩa gì? Định nghĩa trong từ điển lạc việt có chứa giá trị nội dung nào? Ở bài viết này bierelarue sẽ đi trả lời những câu hỏi cho các bạn.

Tìm hiểu thêm :

As ageless as the sun được hiểu như thế nào

“As ageless as the sun” (Tiếng Việt: “Bền vững như mặt trời”) có ý nghĩa là một thứ hoặc một ai đó có tính chất không bị ảnh hưởng bởi thời gian và trường tồn mãi mãi như mặt trời. Mặt trời là một nguồn sáng và nhiệt không thể thiếu cho cuộc sống trên Trái Đất và nó đã tồn tại hàng tỷ năm mà không thay đổi nhiều về bản chất.

Khi sử dụng cụm từ “as ageless as the sun” để mô tả một thứ hoặc một ai đó, nó tuyên bố tính bền vững, bất biến và không thay đổi của họ theo thời gian. Nó thể hiện ý nghĩa về sự vĩnh cửu, sự ổn định và sự không thay đổi, nhưng cũng có thể ám chỉ đến sự mạnh mẽ, sự sáng suốt và sự quan trọng của một thứ hoặc một ai đó.

As ageless as the sun

As ageless as the sun có ý nghĩa gì?

“As ageless as the sun” (Tiếng Việt: “Bền vững như mặt trời”) có ý nghĩa là một thứ hoặc một ai đó không bị ảnh hưởng bởi thời gian, và tồn tại mãi mãi như mặt trời. Mặt trời đã tồn tại hàng tỷ năm và được coi là biểu tượng vĩnh cửu và không biến đổi. Khi ám chỉ một thứ hoặc một ai đó là “as ageless as the sun,” nghĩa là họ có tính chất không thay đổi và bền vững theo thời gian. Ý nghĩa này thường liên quan đến sự ổn định, sự không thay đổi hoặc tính bền vững của một vật, một ý tưởng hoặc một người.

Cách sử dụng câu As ageless as the sun trong tiếng anh

Câu “As ageless as the sun” có thể được sử dụng trong tiếng Anh để miêu tả tính chất bền vững, không thay đổi của một thứ hoặc một ai đó. Dưới đây là một số cách sử dụng câu này:

 1. He is as ageless as the sun.
  (Anh ấy bền vững như mặt trời.)
  Đây là một cách miêu tả về tính bền vững, không thay đổi của một người nào đó theo thời gian.
 2. Her beauty is as ageless as the sun.
  (Vẻ đẹp của cô ấy bền vững như mặt trời.)
  Câu này diễn tả về tính bền vững, không thay đổi của vẻ đẹp của một người phụ nữ.
 3. The tradition has remained as ageless as the sun for generations.
  (Truyền thống này đã được duy trì bền vững như mặt trời qua nhiều thế hệ.)
  Ở đây, câu được sử dụng để miêu tả về tính bền vững, không thay đổi của một truyền thống qua các thế hệ.
 4. Their love for each other is as ageless as the sun.
  (Tình yêu của họ dành cho nhau bền vững như mặt trời.)
  Câu này diễn tả về tính bền vững, không thay đổi của tình yêu giữa hai người.

Từ câu mẫu trên, bạn có thể điều chỉnh cấu trúc và từ ngữ để phù hợp với ngữ cảnh và mục đích sử dụng của bạn.

Rate this post