A clean hand wants no washing.

A clean hand wants no washing trong tiếng anh là gì? Cách sử dụng và đặt câu như thế nào phù hợp với hoàn cảnh và mục đích của bản thân. Các bạn cùng tìm hiểu nội dung dưới đây để có câu trả lời chính xác nhé.

Tìm hiểu thêm :

A clean hand wants no washing được hiểu như thế nào

“A clean hand wants no washing” là một thành ngữ mang ý nghĩa rằng người trong sạch không cần phải được làm sạch thêm. Nó đề cập đến việc rằng khi một người không có gì để che giấu hoặc không có tội lỗi, thì không cần phải chịu thêm sự nghi ngờ, điều tra hoặc xét xử.

Ý nghĩa của thành ngữ này chủ yếu là về khía cạnh trung thực và không có gì để che giấu. Nó ám chỉ rằng người trong sạch không cần phải chịu bất kỳ hình phạt, xử lý hoặc sự kiểm tra nào vì họ không có gì để cải thiện hoặc làm sạch. Nó cũng thể hiện sự tự tin và sự chắc chắn trong việc một người đúng đắn không sợ bị đánh giá sai hoặc buộc tội vì họ biết mình không có lỗi.

Tóm lại, “A clean hand wants no washing” khẳng định rằng một người trong sạch không cần phải chịu bất kỳ sự xử lý hay sự nghi ngờ nào, vì sự trong sạch của họ là đủ để chứng minh tính chất đúng đắn của họ.

A clean hand wants no washing.

A clean hand wants no washing có ý nghĩa gì?

“A clean hand wants no washing” là một thành ngữ tiếng Anh có ý nghĩa là người trong sạch không cần phải được rửa tay. Ý nghĩa của thành ngữ này là nếu ai đó không có gì để che giấu hoặc không có tội lỗi gì, thì không cần phải trải qua sự kiểm tra hoặc điều tra thêm. Nó ngụ ý rằng những người không có gì để che dấu không cần sợ hãi và không cần thêm bất kỳ sự kiểm tra hoặc làm sạch nào.

Cách sử dụng thành ngữ A clean hand wants no washing. trong tiếng anh

Câu thành ngữ “A clean hand wants no washing” có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau để nhấn mạnh ý nghĩa của nó. Dưới đây là một số cách sử dụng thành ngữ này trong tiếng Anh:

  • Trong cuộc tranh luận hoặc khi bị cáo buộc:

“I have nothing to hide. A clean hand wants no washing, so there’s no need for further investigation.”
(Tôi không có gì để che giấu. Người trong sạch không cần phải được rửa tay, vì vậy không cần thiết phải tiến hành điều tra thêm.)

  • Khi nói về tính trung thực và lòng tốt:

“She has always been honest and kind to others. A clean hand wants no washing.”
(Cô ấy luôn trung thực và tốt bụng với mọi người. Người trong sạch không cần phải được rửa tay.)

  • Khi đề cập đến việc không cần phải làm điều gì đó vì không có gì sai lầm:

“You don’t need to prove your innocence. A clean hand wants no washing.”
(Bạn không cần phải chứng minh sự vô tội của mình. Người trong sạch không cần phải được rửa tay.)

  • Trong ngữ cảnh chính trị hoặc kinh doanh:

“The candidate with a clean record doesn’t need to worry about scandals. A clean hand wants no washing.”
(Ứng viên có lý lịch trong sạch không cần lo lắng về những scandal. Người trong sạch không cần phải được rửa tay.)

Những ví dụ trên giúp minh họa cách sử dụng thành ngữ “A clean hand wants no washing” trong các tình huống khác nhau để diễn tả sự trong sạch và không cần phải làm thêm bất kỳ điều gì khi không có gì sai lầm.

Rate this post