phanh

Phanh tiếng anh là gì? Phân loại các loại phanh/thắng

Phanh tiếng anh là gì? Thắng (phương ngữ miền Nam) hay phanh (phương ngữ miền Bắc, từ tiếng Pháp frein) là một thiết bị cơ học làm giảm chuyển động. Cách gọi khác là Hãm hay bộ giảm tốc. Bộ phận có tác dụng ngược với thắng là bộ ly hợp, Vậy trong tiếng anh phanh […]

Xem chi tiết