xem-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-quy-dau-1993

Năm Tân Sửu 2021 này gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nên chọn tuổi nào đẹp xông đất, xông nhà năm mới. Chọn người xông đất đầu năm năm là nét đẹp văn hóa của người phương đông chúng ta đã được lưu truyền từ xa xưa vì vậy hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về việc lựa chọn tuổi xông đất ngày mùng 1 đầu năm được chủ nhà chọn lựa rất kỹ. Tuổi Quý Dậu cùng xem tuổi đẹp xông nhà năm 2021 tại đây nhé.

Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993.

xem-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-quy-dau-1993

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Tân Tỵ sinh năm 1941, 2001

Ngũ hành
Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim bình hòa với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Quý Tỵ sinh năm 1953, 2013

Ngũ hành
Tuổi Quý Tỵ ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thủy của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Ất Tỵ sinh năm 1965

Ngũ hành
Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương khắc với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Tân Sửu sinh năm 1961

Ngũ hành
Tuổi Tân Sửu ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Tân Sửu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Sửu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Quý Dậu sinh năm 1933, 1993

Ngũ hành
Tuổi Quý Dậu ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim bình hòa với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Ất Sửu sinh năm 1985

Ngũ hành
Tuổi Ất Sửu ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim bình hòa với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Ất Sửu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Sửu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Đinh Tỵ sinh năm 1977

Ngũ hành
Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Mậu Dần sinh năm 1938, 1998

Ngũ hành
Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Mậu Thân sinh năm 1968

Ngũ hành
Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Chủ nhà Quý Dậu năm Tân Sửu nên chọn tuổi xông đất Kỷ Dậu sinh năm 1969

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu

Thiên can
Can Quý của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *