XEM-TUOI-XONG-DAT-NAM-2021-CHO-TUOI-DINH-DAU-1957

Bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 năm mới Tân Sửu này chọn tuổi nào đẹp xông nhà năm nay. Để nên kế hoạch chọn tuổi xông đất đầu năm các chuyên gia phong thủy đã đánh giá chi tiết cho anh chị chọn lựa những tuổi đẹp nhất trong 12 con giáp phù hợp xông nhà năm mới 2021 này cho gia chủ Đinh Dậu 1957.

Tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2021 chọn tuổi đẹp nào xông đất, xông nhà năm mới Tân Sửu.

XEM-TUOI-XONG-DAT-NAM-2021-CHO-TUOI-DINH-DAU-1957

Kỷ Tỵ sinh năm 1989 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Tỵ ngũ hành nạp âm là Đại Lâm Mộc tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Kỷ Tỵ

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Kỷ Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Mộc của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, 2009 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Sửu ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa bình hòa với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Sửu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Sửu của người xông được tam hợp
Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Ất Tỵ ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa bình hòa với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Đinh Tỵ Sinh năm 1977 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Mậu Tí sinh năm 1948, 2008 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Mậu Tí ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa bình hòa với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Tí
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Mậu Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa bình hòa với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu .
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Ngọ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Mậu Thân ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Mậu Thân

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Thân
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Kỷ Mùi Sinh năm 1979 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa bình hòa với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1938, 1998 xông nhà gia chủ Đinh Dậu năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần

Thiên can
Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *