xem-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-nham-than-1992

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 Tân Sửu cho người sinh năm 1992 Nhâm Thân. Kênh tử vi duy nhất được các chuyên gia phong thủy hàng đầu dự vào ngũ hành đánh giá đầy đủ thiên can, địa chi hợp bản mệnh tuổi Nhâm Thân giúp anh chi có cái nhìn tổng quan cho tuổi xông nhà năm mới 2021 này có đẹp với gia chủ sinh năm 1992 hay không.

Tuổi đẹp xông đất năm 2021 cho chủ nhà tuổi Nhâm Thân 1991.

xem-tuoi-xong-dat-nam-2021-cho-tuoi-nham-than-1992

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Canh Thìn sinh năm 1940, 2000

Ngũ hành
Tuổi Canh Thìn ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim bình hòa với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Canh Thìn

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Thìn
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Thân của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp
Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm 1960, 2020

Ngũ hành
Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Thân của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp
Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Tân Tỵ sinh năm 1941, 2001

Ngũ hành
Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim bình hòa với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ .
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Quý Dậu sinh năm 1933, 1993

Ngũ hành
Tuổi Quý Dậu ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim bình hòa với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Bính Thìn sinh năm 1976

Ngũ hành
Tuổi Bính Thìn ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Thân của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp
Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Đinh Tỵ sinh năm 1977

Ngũ hành
Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Giáp Tý sinh năm 1984

Ngũ hành
Tuổi Giáp Tí ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim bình hòa với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Hải Trung Kim của tuổi Giáp Tí

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Tí
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Thân của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp
Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Kỷ Dậu sinh năm 1969

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Nhâm Thìn sinh năm 1952, 2012

Ngũ hành
Tuổi Nhâm Thìn ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Thìn
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thủy của người xông

Địa chi
Chi Thân của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp
Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Xem tuổi chủ nhà Nhâm Thân với tuổi xông đất Canh Tý sinh năm Quý Tỵ sinh năm 1953, 2013

Ngũ hành
Tuổi Quý Tỵ ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thủy của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thân của gia chủ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *