Cong-thuc-tinh-nhiet-luong

Công thức, đơn vị tính nhiệt lượng từ a đến z.

Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào ? Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật. Nhiệt lượng của một vật thu vào […]

Xem chi tiết
cong-thuc-tinh-suat-dien-dong

[ công thức tính suất điện động ] cảm ứng, tự cảm.

Suất điện động là gì? Suất điện động là đại lượng biểu hiện công của lực để di chuyển một hạt mang điện tích dương di chuyển ngược chiều điện trường từ cực âm tới cực dương của dòng điện. Ký hiệu của suất điện động là ℰ và đơn vị của khái niệm này […]

Xem chi tiết