chon-tuoi-xong-dat-dau-nam-cho-tuoi-tan-hoi-1971

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 Tân sửu cho chủ nhà sinh năm 1971 Tân Hợi năm mới này có những tuổi nào đẹp hợp mệnh với gia chủ. Để biết đầy đủ đánh giá từ chuyên gia mời anh chị cùng theo dõi tổng hợp những tuổi đẹp xông nhà năm nay cho bản mệnh tuổi Tân Hợi.

Xem tuổi xông đất năm mới Tân Sửu cho gia chủ Tân Hợi 1971.

chon-tuoi-xong-dat-dau-nam-cho-tuoi-tan-hoi-1971

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm 1939, 1999 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Mão ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão .

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Mão
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Hợi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp
Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ .

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Kỷ Dậu 1969 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Quý Mão sinh năm 1963 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Quý Mão ngũ hành nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Quý Mão
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Hợi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp
Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ .

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Quý Dậu sinh năm 1933, 1993 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Quý Dậu ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Kỷ Mùi sinh năm 1979 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa tương khắc với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp
Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Bính Thìn sinh năm 1976 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Bính Thìn ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Bính Tuất sinh năm 1946, 2006 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi.
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất.

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất .
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông.

Địa chi
Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ.

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Mậu Dần sinh năm 1938, 1998 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Tân Mùi sinh năm 1931, 1991 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp
Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Người tuổi Tân Hợi hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm Nhâm Dần sinh năm 1962 xông nhà năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Nhâm Dần ngũ hành nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi .
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Nhâm Dần.

Thiên can
Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Dần .
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông .

Địa chi
Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *