chon-tuoi-xong-dat-nam-tan-su-u-cho-tuoi-nham-tuat-1982

Đầu năm mới 2021 Tân Sửu này tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 chọn tuổi nào xông đất đẹp. Lựa chọn được tuổi đẹp hợp với gia chủ theo ngũ hành trong phong thủy là điều tuyệt vời đến với mỗi gia đình để đón năm mới đầy an lành và hạnh phuc. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giúp tuổi Nhâm Tuất xem tuổi xông đất đầu năm Tân Sửu như ý.

Chọn tuổi đẹp xông đất đầu năm Tân Sửu cho gia chủ Nhâm Tuất 1982.

chon-tuoi-xong-dat-nam-tan-su-u-cho-tuoi-nham-tuat-1982

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Tân Tỵ sinh năm 1941, 2001 (Tốt)

Ngũ hành
Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Nhâm Dần sinh năm 1962 ( Tốt )

Ngũ hành
Tuổi Nhâm Dần ngũ hành nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Nhâm Dần

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Dần
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp
Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Giáp Ngọ sinh năm 1954, 2014 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp
Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Quý Dậu sinh năm 1933, 1993 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Quý Dậu ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Quý Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Canh Dần sinh năm 1950, 2010 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Canh Dần ngũ hành nạp âm là Tùng Bách Mộc tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Tùng Bách Mộc của tuổi Canh Dần

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Canh Dần
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Mộc của người xông

Địa chi
Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp
Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Canh Tuất sinh năm 1970 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Tân Hợi sinh năm 1971 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Nhâm Ngọ sinh năm 1942, 2002 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Nhâm Ngọ ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Dương Liễu Mộc của tuổi Nhâm Ngọ

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Nhâm Ngọ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Mộc của người xông

Địa chi
Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp
Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Nhâm Thân sinh năm 1932, 1992  (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Nhâm Thân ngũ hành nạp âm là Kiếm Phong Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kiếm Phong Kim của tuổi Nhâm Thân

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Thân
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nên chọn tuổi xông nhà Quý Mão sinh năm 1963 (Khá)

Ngũ hành
Tuổi Quý Mão ngũ hành nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Quý Mão

Thiên can
Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Quý Mão
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông

Địa chi
Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *