xem-tuoi-xong-nha-nam-2021-cho-tuoi-ky-mui-1979

Bản mệnh sinh năm Kỷ Mùi 1979 năm 2021 này nên chọn tuổi nào xông nhà, xông đất đẹp với chủ nhà. Để chọn tuổi đẹp xông đất, mở hàng năm Tân Sửu này cho tuổi Kỷ Mùi mời anh chị theo dõi chi tiết đánh giá của các chuyên gia qua thiên can, địa chi, ngũ hàng tương sinh giữ chủ nhà Kỷ mùi và tuổi chọn xông nhà như sau.

Xem tuổi xông đất năm 2021 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979

xem-tuoi-xong-nha-nam-2021-cho-tuoi-ky-mui-1979

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm 1939, 1999 xông đất năm 2021

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Mão ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Mão
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Mùi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp
Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Kỷ Dậu Sinh năm 1969

Ngũ hành
Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành nạp âm là Đại Dịch Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Bính Tuất Sinh năm 1946, 2006

Ngũ hành
Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Đinh Mão sinh năm 1987

Ngũ hành
Tuổi Đinh Mão ngũ hành nạp âm là Lư Trung Hỏa bình hòa với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Đinh Mão
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Mùi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp
Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Bính Dần sinh năm 1986

Ngũ hành
Tuổi Bính Dần ngũ hành nạp âm là Lư Trung Hỏa bình hòa với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Dần
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Bính Thìn sinh năm 1976

Ngũ hành
Tuổi Bính Thìn ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Thìn
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Bính Thân sinh năm 1956, 2016

Ngũ hành
Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa bình hòa với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Bính Thân
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Đinh Tỵ sinh năm 1977

Ngũ hành
Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi

Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp
Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Đinh Dậu sinh năm 1957, 2017

Ngũ hành
Tuổi Đinh Dậu ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa bình hòa với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Đinh Dậu
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông

Địa chi
Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp
Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Tuổi chủ nhà Kỷ  Mùi chọn tuổi Kỷ Mão Sinh năm Đinh Hợi sinh năm 1947, 2007

Ngũ hành
Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Kỷ Mùi
Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi

Thiên can
Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi
Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông

Địa chi
Chi Mùi của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp
Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mùi của gia chủ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *