tìm hai số

Những quy tắc hay phương pháp nào được áp dụng khi giải bài tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – ở chương trình Toán lớp 4, lớp 5. Hãy cùng chúng tôi tìm lời giải đáp trong bài viết này nhé !

Tìm hiểu bài viết khác :

tìm hai số

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số

+) Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau

+) Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = ( Hiệu : hiệu số phần bằng nhau ) × số phần của số lớn

Số bé = ( Hiệu : hiệu số phần bằng nhau ) × số phần của số bé

Bài tập minh họa

Bài tập minh họa 1: Số thứ nhất hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó.

– Hướng dẫn giải:

Sơ đồ bài toán :

sơ đồ bài toán

 

 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là:

123 : 3 × 2 = 82

Số lớn là:

123 – 82 = 205

Đáp số: Số bé: 82; Số lớn: 205

Bài tập minh họa 2: Hiệu của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 8/5. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải :

Sơ đồ bài toán :

số bé 36

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 5 = 3 (phần)

Số bé là :

36: 3 x 5 = 60

Số lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Lưu ý :

Các trường hợp đặc biệt

Đề bài nhiều bài toán không cho dữ kiện đầy đủ về hiệu và tỉ số mà có thể cho dữ kiện như sau:

  • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không có biết hiệu số)
  • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, không cho biết tỉ số)
  • Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo hiệu (tỉ) mới tìm số ban đầu

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết ” Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ” của chúng tôi, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc của bạn !

Rate this post