All that glitters is not gold

Thành ngữ All that glitters is not gold ám chỉ rằng không nên đánh giá một điều gì đó chỉ dựa trên bề ngoài hoặc sự xuất hiện ban đầu. Nó cũng đề cập đến việc không nên dễ dàng tin tưởng vào mọi thứ mà không có sự xem xét kỹ lưỡng và phân tích. Cùng phân tích để làm rõ được ý nghĩa cũng như sử dụng câu trong giao tiếp như thế nào cho chính xác nhé.

Tìm hiểu thêm :

All that glitters is not gold hiểu như thế nào

“All that glitters is not gold” là một thành ngữ tiếng Anh tương tự với câu tục ngữ tiếng Việt “Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng.” Câu này có ý nghĩa tương tự và cũng ám chỉ rằng không nên đánh giá một thứ gì đó chỉ dựa trên ngoại hình hoặc sự hào nhoáng bên ngoài.

Thành ngữ này được sử dụng để cảnh báo về sự gạt gẫm, đánh lừa hoặc sự khác biệt giữa hình thức và thực tế. Nó nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài của chúng. Một vật có thể có vẻ hấp dẫn, quyến rũ hoặc rực rỡ, nhưng không nhất thiết là giá trị hay chất lượng thật sự.

Đồng thời, thành ngữ này cũng có thể ám chỉ rằng không nên dễ dàng tin tưởng vào những điều quá hứa hẹn hoặc những lời nói ngọt ngào mà không có cơ sở thực tế hoặc chứng cứ đáng tin cậy.

Tóm lại, ý nghĩa của thành ngữ này là chúng ta cần cẩn thận và không nên đánh giá một sự vụ, một người hoặc một vật chỉ dựa trên sự lấp lánh bên ngoài mà phải xem xét kỹ lưỡng và kiểm tra thực tế trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

All that glitters is not gold

All that glitters is not gold có ý nghĩa gì?

“All that glitters is not gold” có ý nghĩa rằng không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng. Thành ngữ này ám chỉ rằng không nên dựa vào vẻ bề ngoài hoặc sự hào nhoáng để đánh giá giá trị thực sự của một vật, một người hoặc một tình huống.

Ý nghĩa của câu này là cảnh báo chúng ta rằng một thứ có thể trông rất hấp dẫn, quyến rũ hoặc thành công nhưng không nhất thiết là đáng tin cậy, có giá trị hay đáng kỳ vọng. Có thể tồn tại sự khác biệt sâu bên trong, mà không phản ánh qua vẻ ngoài lấp lánh.

Câu này cũng có thể được áp dụng trong các tình huống xã hội, kinh doanh, và cuộc sống hàng ngày. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không nên dễ dàng tin tưởng vào những điều quá hoa mỹ hoặc quá hứa hẹn mà không có sự xem xét kỹ lưỡng và đánh giá sự thật.

Tóm lại, “All that glitters is not gold” nhấn mạnh rằng chúng ta nên có tinh thần phản biện, không đánh giá dựa trên vẻ ngoài và cần kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Sử dụng câu All that glitters is not gold trong tiếng anh

Here are a few examples of using the phrase “All that glitters is not gold” in English sentences:

  1. “She may seem perfect with her luxurious lifestyle, but remember, all that glitters is not gold.”
  2. “Don’t be fooled by the fancy packaging. All that glitters is not gold, and the product may not live up to its appearance.”
  3. “He appears confident and successful, but don’t forget that all that glitters is not gold. His personal life may be in shambles.”
  4. “The extravagant decorations and flashy advertisements can be deceiving. Remember, all that glitters is not gold.”
  5. “I learned the hard way that all that glitters is not gold. The job may seem glamorous, but it’s actually quite stressful and unrewarding.”

These sentences illustrate the idea that appearances can be deceptive, and things may not always be as good or valuable as they seem at first glance.

 

 

Rate this post