so-do-tu-duy-hinh-chu-nhat

Nhận biết được hình chữ nhật như thế nào? Lý thuyết của hình chữ nhật tổng hợp trong một hình vẽ. Tất cả sẽ có trong sơ đồ tư duy hình chữ nhật. Vẽ sơ đồ tư duy hình chữ nhật sẽ được chúng tôi tổng hợp đầy đủ nhất cho bạn tại đây nhé!

so-do-tu-duy-hinh-chu-nhat
Sơ đồ tư duy hình chữ nhật

Hình chữ nhật là gì?

1) Định nghĩa

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và cũng là hình thang cân

Tổng quát: ABCD là hình chữ nhật ⇔ Aˆ = Bˆ = Cˆ = Dˆ = 90º

2) Tính chất

  • Hình chữ nhật là có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

Định lí: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

3) Dấu hiệu nhận biết

+ Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Sơ đồ tư duy hình chữ nhật

Tổng hợp những lý thuyết nêu trên các bạn có thể tư duy vẽ hình chữ nhật đầy đủ biểu diễn nó trên hình vẽ đầy đủ như sau:

Hình 1 : Vẽ sơ đồ tư duy hình chữ nhật

so-do-tu-duy-hinh-chu-nhat
Sơ đồ tư duy hình chữ nhật

Hình 2: Sơ đồ tư duy hình chữ nhật

so-do-tu-duy-hinh-chu-nhat-1

Trên đây là tất cả sơ đồ tư duy hình chữ nhật mà bạn cần biết nhé!

Xem thêm : Sơ đồ tư duy hình bình hành

Rate this post