so-do-tu-duy-hinh-binh-hanh

Để học sinh lắm rõ kiến thức về hình bình hành tổng quan nhất thì việc vẽ một sơ đồ tư duy hình bình hành rất tốt để các em có thể nhận biết nhanh chóng. Vật vẽ sơ đồ tư duy hình bình hành như thế nào mời các bạn cùng tham khảo bài viết ngày hôm nay nhé!

Xem thêm : Diện tích hình bình hành

so-do-tu-duy-hinh-binh-hanh
Sơ đồ tư duy hình bình hành

Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là Tứ giác có các cặp cạnh đối song song. Hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song ( Hình bình hành là một dạng đặc biệt của hình thang ).

Tính chất 1: Trong Hình bình hành, các cạnh đối bằng nhau.

Tính chất 2: Trong hình bình hành, các góc đối bằng nhau.

Tính chất 3: Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Từ những khái niệm, tính chất và công thức về hình bình hành này các em có thể vẽ sơ đồ tư duy hình bình hành chính xác nhất như dưới đây.

Xem thêm : Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Các sơ đồ tư duy hình bình hành

Hình vẽ tư duy hình bình hành số 1

so-do-tu-duy-hinh-binh-hanh

Hình vẽ 2 tư duy hình bình hành

ve-so-do-tu-duy-hinh-binh-hanh

Hình vẽ tư duy hình bình hành 3

so-do-tu-duy-hinh-binh-hanh-1

Như vậy trên đây các e có thể tham khảo 3 sơ đồ về tư duy hình bình hành đơn giản nhất mà trong đó có đầy đủ lý thuyết như : Tính chất, đấu hiệu nhận biết, định nghĩa hình bình hành mà học sinh cần lắm rõ.

Rate this post