chu vi hình chữ nhật

Bài học ngày hôm trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về diện tích hình chữ nhật , các bạn muốn xem lại kiến thức click vào đường link trên . Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chu vi hình chữ nhật bao gồm công thức tính chu vi hình chữ nhật cùng các dạng bài tập toán tính chu vi kèm ví dụ thực thế .

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình thoi

chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật là gì ?

Chu vi hình chữ nhật  là tổng độ dài của các cạnh tạo nên hình chữ nhật .Công thức chung khi tính chu vi của các hình đa giác chính là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo nên đa giác đó.

Đối với hình chữ nhật, có đặc thù chiều dài và chiều rộng bằng nhau, chúng ta có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân với hai.

Tính chất của hình chữ nhật

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.
Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

cách tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật : P = (a + b) X 2

Trong đó

P là chu vi

a là chiều dài

b là chiều rộng

Phát biểu bằng lời : Muốn tính chu vi hình chữ nhật thì bằng tổng giá trị chiều và chiều rộng nhân với 2 .

Các dạng toán liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật

Khi ta đã có công thức tính chu vi hình chữ nhật , các thầy cô sẽ cho các dạng đề bài trong bài tập toán lớp 3 tính chu vi hình chữ nhật cơ bản và nâng cao như sau :

Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng .

  • đề bài đã có dữ liệu đầy đủ chiều dài và chiều rộng
  • Ta áp dụng công thức tính chu vi P = ( chiều dài + chiều rông ) x 2

Đề bài cho biết chu vi hình chữ nhật và chiều dài hoặc chiều rộng tìm độ dài cạnh còn lại

  • tìm nửa chu vi bằng cách lấy dữ liệu đề bài ( P : 2 = Nửa chu vi )
  • Cạnh còn lại bằng nửa chu vi trừ đi độ dài cạnh đã biết
  • chiều dài = nửa chu vi – chiều rộng
  • chiều rộng = nửa chu vi – chiều dài .

Bài tập ví dụ tính chu vi hình chữ nhật

ví dụ 1 :

Cho hình chữ nhật  có chiều rộng bằng 5 m chiều dài bằng 10 Cm. Hãy tính chu vi hình chữ nhật  này.

Lời giải :

Theo đề bài ta có : a = 10 cm , b = 5 cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật P = ( a + b ) x 2 =( 5 + 10 ) x 2 = 30 ( m )²

Ví dụ 2 :

cho một thửa ruộng có chu vi bằng 20 m và chiều dài bằng 8 m . Tính chiều rộng của thửa ruộng đó :

Lời giải :

dữ liệu đề bài ta có : P = 20m , a = 8m

Nửa chu vi = P : 2 =20 : 2 = 10 m

Chiều rộng của thửa ruộng là : 10 – 8 = 2 m

Ví dụ 3

Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 16 m , chiều rộng bằng 2 m . Tính chiều dài của hình chữ nhật .

Lời giải :

Theo dữ liệu đề bài ta có : P = 16m , b = 2m

Nửa chu vi bằng = P : 2 = 16 : 2 = 8m

Chiều dài của hình chữ nhật là : b = 8 – 2 = 6 m .

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *