Bạn chuẩn bị sinh con trong tháng 9 này, bạn muốn biết ngày nào đẹp sinh con trong tháng 9 năm 2021? Sinh con là lộc của mọi nhà vì vậy đón em bé luôn là hạnh phúc của mỗi gia đình, nhưng em bé sinh ra vào ngày tốt theo phong thủy sẽ được quý nhân phù trợ, mọi việc sau này sẽ trở lên hanh thông thuận lợi hơn. Như vậy sinh con tháng 9 năm 2021 ngày nào tốt nhất?

Sinh con tháng 9 năm 2021 ngày nào tốt

Ngày đẹp sinh con trong tháng 9 năm 2021.

Sinh con vào những ngày này sẽ được sự kính trọng từ những người xung quanh, cuộc sống an nhiên. Đặc biệt các  ngày 11, 13, 25, 26 và 27 tháng 9 âm lịch là những ngày đẹp nhất để sinh con trong tháng 9. Anh chị có thể tham khảo các ngày đẹp trong tháng 9 năm 2021 như sau:

Thứ 4, Ngày 1 Tháng 9 Năm 2021 Dương lịch

 • Âm lịch: Ngày 25 tháng 7 năm 2021 – Trực: Định
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thanh Long
 • Giờ đẹp : Giờ Tý (23h – 1h) , Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h) , Giờ Ngọ (11h – 13h) , Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19 )

Thứ 5, Ngày 2 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 26 tháng 7 năm 2021 – Trực: Chấp
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Minh Đường
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Chủ nhật, Ngày 5 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 29 tháng 7 năm 2021 – Trực: Thành
 • Bát tự: Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Kim Quỹ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Thứ 2, Ngày 6 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 30 tháng 7 năm 2021 – Trực: Thu
 • Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Thân, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Bảo Quang
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Thứ 3, Ngày 7 Tháng 9 Năm 2021 Dương lịch

 • Âm lịch: Ngày 1 tháng 8 năm 2021 – Trực: Thu
 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Kim Quỹ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Thứ 4, Ngày 8 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 2 tháng 8 năm 2021 – Trực: Khai
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Bảo Quang
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Thứ 6, Ngày 10 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 4 tháng 8 năm 2021 – Trực: Kiến
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Ngọc Đường
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Thứ 2, Ngày 13 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 7 tháng 8 năm 2021 – Trực: Bình
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Tư Mệnh
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Thứ 4, Ngày 15 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 9 tháng 8 năm 2021 – Trực: Chấp
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thanh Long
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Thứ 5, Ngày 16 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 10 tháng 8 năm 2021 – Trực: Phá
 • Bát tự: Ngày Đinh Mão, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Minh Đường
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 13 tháng 8 năm 2021 – Trực: Thu
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Kim Quỹ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Thứ 2, Ngày 20 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 14 tháng 8 năm 2021 – Trực: Khai
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Bảo Quang
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Thứ 4, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 16 tháng 8 năm 2021 – Trực: Kiến
 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Ngọc Đường
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Thứ 7, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 19 tháng 8 năm 2021 – Trực: Bình
 • Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Tư Mệnh
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Thứ 2, Ngày 27 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 21 tháng 8 năm 2021 – Trực: Chấp
 • Bát tự: Ngày Mậu Dần, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thanh Long
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Thứ 4, Ngày 29 Tháng 9 Năm 2021 Dương Lịch

 • Âm lịch: Ngày 23 tháng 8 năm 2021 – Trực: Nguy
 • Bát tự: Ngày Canh Thìn, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Hình
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Trên đây là các ngày đẹp trong tháng 9 năm 2021 để sinh con nhé!

Rate this post