ngay-dep-mua-xe-thang-11-2021

Bạn đang nên kế hoạch mua xe vào tháng 11 năm 2021 này, để chọn ngày đẹp mua xe tháng 11 năm 2021 mời các bạn cùng xem đánh giá chính xác từ chuyên gia phong thủy phương đông chọn ngay ngày tốt trong tháng 11 để lấy xe.

ngay-dep-mua-xe-thang-11-2021

Ngày đẹp mua xe hợp tuổi tháng 11 năm 2021.

Những ngày hợp nhất để mua xe tháng 11 bao gồm các ngày 7, 11, 13, 19, 23, 25 tháng 11 năm 2021 là hợp nhất.

Dương lịch ngày 7/11/2021 tức âm lịch 3/10/2021

– Chủ nhật – Ngày Kỷ Mùi
– Giờ tốt : 5h – 7h , 15h – 17h , 19h – 21h

Dương lịch ngày 11/11/2021 tức âm lịch 7/10/2021

– Thứ năm – Ngày Quý Hợi
– Giờ đẹp : 7h-9h , 11h-15h, 19h-21h

Dương lịch ngày 13/11/2021 tức âm lịch 9/10/2021

– Thứ 7 – Ngày Ất Sửu
– Giờ đẹp : 5h-7h, 9h-11h , 1h-17h , 19h-21h

Dương lịch ngày 19/11/2021 tức âm lịch 15/10/2021

– Thứ 6 – Ngày Tân Mùi
– Giờ đẹp : 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h

Dương lịch ngày 23/11/2021 tức âm lịch 19/10/2021

– Thứ 3 – Ngày Ất Hợi
– Giờ đẹp : 7h-9h, 11h-15h , 19h-21h

Dương lịch ngày 25/11/2021 tức âm lịch 21/10/2021

– Thứ 5 – Ngày Đinh Sửu
– Giờ đẹp : 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h , 19h-21h

Chọn ngày đẹp mua xe là bước rất quan trọng cho những món đồ giá trị vì vậy chọn ngày đẹp, giờ tốt, tuổi hợp với ngày trong tháng cũng khá quan trọng đó nhé!

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Tý tháng 11/2021

Dương lịch 11/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Sửu
Giờ đẹp : 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Dương lịch 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Dương lịch ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi

Dương lịch 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Sửu tháng 11/2021

Ngày 11/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Sửu
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Dần tháng 11/2021

Ngày 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ đẹp : 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 11/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Hợi
Giờ đẹp : 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Mão tháng 11/2021

Ngày 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 11/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Hợi
Giờ tốt : 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ tốt : 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ tốt : 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ tốt: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Thìn tháng 11/2021

Ngày 11/11/2021 dương lịch
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Hợi
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 23/11/2021 dương lịch
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Tỵ tháng 11/2021

Ngày 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Ngọ tháng 11/2021

Ngày 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 11/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Hợi
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Mùi tháng 11/2021

Ngày 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ tốt : 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ tốt: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Thân tháng 11/2021

Dương lịch 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Dương lịch 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Dương lịch 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Dương lịch 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ đẹp : 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Dương lịch 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Dậu tháng 11/2021

Ngày 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 11/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Hợi
Giờ tốt: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ đẹp: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ tốt: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Tuất tháng 11/2021

Ngày 11/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Quý Hợi
Giò đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Ngày 23/11/2021
Ngày: Bảo Quang
Can chi: Ất Hợi
Giờ đẹp: 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi Hợi tháng 11/2021

Dương lịch 07/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Kỷ Mùi
Giờ tốt : 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Dương lịch : 13/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Ất Sửu
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Dương lịch 19/11/2021
Ngày: Minh Đường
Can chi: Tân Mùi
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h

Dương lịch 25/11/2021
Ngày: Ngọc Đường
Can chi: Đinh Sửu
Giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h