Never put off tomorrow what you can do today

Never put off tomorrow what you can do today là gì? Cách sử dụng thành ngữ như thế nào? Để giúp các bạn tìm hiểu một cách chính xác cũng như giao tiếp đúng hoàn cảnh, Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung dưới bài viết này nhé.

Thông tin thêm :

Never put off tomorrow what you can do today là gì?

“Never put off tomorrow what you can do today” là một câu tục ngữ tiếng Anh có nghĩa là không nên trì hoãn việc gì có thể làm ngay hôm nay. Tức là chúng ta nên làm việc đúng lúc và không để chúng trì hoãn cho ngày mai hoặc tương lai. Tuy câu này ngắn gọn, nhưng nó mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc khuyến khích sự tự-discipline, hiệu suất làm việc, và tránh trì hoãn công việc.

Never put off tomorrow what you can do today

Ý nghĩa của thành ngữ Never put off tomorrow what you can do today

Ý nghĩa của thành ngữ “Never put off tomorrow what you can do today” là khuyến khích chúng ta không nên trì hoãn việc mà chúng ta có thể làm ngay hôm nay. Thành ngữ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động ngay lập tức thay vì để lại cho tương lai.

Ý nghĩa chính của câu này là:

 1. Tăng hiệu suất: Khi chúng ta thực hiện công việc ngay lập tức, chúng ta có thể hoàn thành nhiều việc hơn và tăng hiệu suất làm việc. Việc trì hoãn chỉ làm lãng phí thời gian và cản trở sự tiến bộ.
 2. Đảm bảo sự hoàn thành: Trì hoãn công việc có thể dẫn đến việc quên hoặc không thể hoàn thành trong thời gian quy định. Bằng cách làm việc ngay lập tức, chúng ta đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng hạn.
 3. Tránh tích tụ công việc: Nếu chúng ta liên tục trì hoãn công việc, chúng sẽ tích tụ lại và gây ra áp lực lớn. Bằng cách làm việc ngay từ đầu, chúng ta tránh tích tụ công việc và có thể duy trì sự cân đối và tập trung.
 4. Xây dựng tự-discipline: Bằng việc tuân thủ câu thành ngữ này, chúng ta xây dựng thói quen tự-discipline và kiểm soát bản thân. Điều này có thể giúp chúng ta trở nên tổ chức hơn và quản lý thời gian tốt hơn.

Tóm lại, thành ngữ “Never put off tomorrow what you can do today” khuyến khích chúng ta hành động ngay lập tức và tránh trì hoãn công việc, để đạt được hiệu suất cao và tránh áp lực tích tụ.

Cách đặt câu thành ngữ Never put off tomorrow what you can do today

Cách đặt câu thành ngữ “Never put off tomorrow what you can do today” là như sau:

 1. Never put off until tomorrow what you can do today.
  (Không bao giờ trì hoãn cho đến ngày mai những gì bạn có thể làm ngay hôm nay.)
 2. Don’t procrastinate on tasks you can complete today.
  (Đừng trì hoãn các công việc mà bạn có thể hoàn thành ngay hôm nay.)
 3. Always take immediate action on things you can accomplish today.
  (Luôn luôn hành động ngay lập tức với những việc bạn có thể hoàn thành ngay hôm nay.)
 4. Avoid delaying tasks that can be done today.
  (Tránh trì hoãn các công việc có thể được hoàn thành ngay hôm nay.)
 5. Act promptly on tasks that can be done in the present.
  (Hành động ngay lập tức với các công việc có thể được hoàn thành trong hiện tại.)

Lưu ý: Các phiên bản dịch này chỉ mang tính chất minh họa và có thể có sự biến đổi nhỏ tùy thuộc vào ngữ cảnh và ngôn ngữ sử dụng.

Rate this post