Jun-la-thang-may

Bạn đang gặp các tháng ghi bằng tiếng anh ví dụ như : January , February , March , April , May,June,July , August , September, October , November ,December là tháng mấy hoặc cách viết tắt của nó là : Jan , Feb , Mar , Apr, May, Jun , Jul , Aug, Sep , Oct , Nov , Dec là tháng mấy ? Đây là tên của 12 tháng được viết bằng tiếng anh nhé . Ở bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng dịch nghĩa tháng tiếng anh sang tiếng việt để mọi người tiện theo dõi .

Jun-la-thang-may

Dịch 12 tháng tiếng anh sang tiếng việt .

Mọi người vẫn thường có câu hỏi như : july là tháng mấy , april là tháng mấy , mar là tháng mấy … hay tháng 9 tiếng anh , tháng 8 tiếng anh , tháng 11 tiếng anh … đây là dạng tìm kiếm rất nhiều để các bạn không mất nhiều thời gian chúng ta sẽ cùng dịch các tháng trong tiếng anh như sau :

Cách viết ngày tháng trong tiếng anh

Cách học bảng chữ cái tiếng anh

January , Jan là tháng mấy ?

Trả lời :

January trong tiếng anh là tháng 1

Jan là viết tắt của January

February  , Feb là tháng mấy ?

Trả lời :

February trong tiếng anh là tháng 2

Feb là viết tắt của từ February

March , Mar là tháng mấy ?

Trả lời

March Trong tiếng anh là tháng 3

Mar là tháng 3 viết tắt của từ March

April , Apr là tháng mấy ?

Trả lời :

April trong tiếng anh là tháng 4

Apr viết tắt của từ April : tháng 4

May là tháng mấy ?

Trả lời :

May trong tiếng anh là tháng 5

June hay jun là tháng mấy ?

Trả lời

Jun là viết tắt của từ June

June trong tiếng anh là tháng 6

July , jul là tháng mấy ?

Trả lời

July trong tiếng anh là tháng 7

Jul là viết tắt của từ July nghĩa là tháng 7

August hay Aug là tháng mấy ?

August trong tiếng anh là tháng 8

Aug là viết tắt của từ August ngĩa là tháng 8

September ,hay sep là tháng mấy ?

September trong tiếng anh là tháng 9

Sep là viết tắt của từ September : th 9

October , Oct là tháng mấy ?

October trong tiếng anh là tháng 10

Oct là viết tắt của từ October : th 10

November hay Nov là tháng mấy ?

November trong tiếng anh là tháng 11

Nov là viết tắt của từ November : Th 11

December , Dec là tháng mấy ?

December trong tiếng anh là tháng 12

Dec là viết tắt của từ December nghĩa là : Th 12

Cách học thuộc các tháng bằng tiếng anh .

Dưới đây là cách học thuộc lòng nhanh 12 tháng bằng tiếng anh nhé

Jan một, phéc hai, mác ba, áp bốn, mây năm, jun sáu, jun lai bảy, au tám, sép chín, óc mười, nô 11, de 12.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *