Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Hình vuông trong toán lớp 4 các bạn đã cùng tìm hiểu về công thức và cách tính chu vi hình vuông ngày hôm trước , để ôn lại lý thuyết về hình vuông là gì ? mà có nhiều trong bài tập toán . Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính chất của hình vuông dấu hiệu nhận biết hình vuông nhé .

Diện tích hình vuông

Chu vi hình vuông

hinh-vuong-la-gi

Hình vuông là gì ?

Trong hình học thì hình vuông là hình tứ giác đều, tức có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau 4 góc vuông. Có thể coi hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc là hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.

Định nghĩa hình vuông

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau

  • Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
  • Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
  • Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Các dạng bài tập về tìm hình vuông dưới đây thì các bạn nên nhớ 5 dấu hiệu nhận biết nó như sau

Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông
Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông
Hình chữ nhật có đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông
Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông

Tính chất của hình vuông

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi
Đường chéo hình vuông vừa bằng nhau vừa vuông góc với nhau .

Bài tập liên quan đến dấu hiệu nhận biết hình vuông .

Bài 1: Phát biểu nào sau đây là đúng .

A. Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

B. Hình vuông là tứ giác có 4 góc bằng nhau.

C. Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

Trả lời : Đáp án a ,

Giải thích :

Tứ giác có 4 góc vuông là hình chữ nhật

Hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông.

⇒ Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

bài tập 2

Đáp án nào sau đây về hình vuông là đúng ?

A. Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

B. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

C. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

D. Các phương án đều đúng.

Đáp án :  D

Giải thích :

Ta có dấu hiệu nhận biết hình vuông đã nêu như ở trên
Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình vuông.
Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
Hình vuông vừa là hình chữ nhật, cũng vừa là hình thoi.
suy ra ⇒ Cả 3 phương án đều đúng.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *