cung cấp

Cung cấp dịch vụ tiếng anh là gì? Bạn đang làm trong các doanh nghiệp nghệ thông tin cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tiện ích. Vậy cung cấp dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Tuy nhiên trong tiếng anh cung cấp dịch vụ có khái niệm như thế nào cũng như ý nghĩa từ vựng trong tiếng anh là gì? Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi dưới bài viết này nhé.

Cung cấp dịch vụ tiếng anh là gì?

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Chủ thể của hợp đồng dịch vụ là bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Các bên trong hợp đồng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.

cung cấp dịch vụ trong tiếng Anh là service provider.

Nhà cung cấp dịch vụ là nhà cung cấp các giải pháp và/hoặc dịch vụ công nghệ thông tin cho người dùng cuối (có thể là cá nhân hoặc tổ chức). Thuật ngữ rộng này bao hàm tất cả các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp sản phẩm và giải pháp thông qua các dịch vụ theo yêu cầu, trả tiền cho mỗi lần sử dụng. (Theo Techopedia).

cung cấp

Ví dụ mô tả nhà cung cấp dịch vụ bằng tiếng anh

– Có một số nhà cung cấp dịch vụ internet khác như Al-Alamiah, ArabNet, Nesma.
There are several Internet Service Providers such as Al-Alamiah, ArabNet, Nesma and others.

– Nhiều nhà quản lý đầu tư sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động.
Many investment managers utilize service providers for operational support.

– ISP (Internet Service Provider) là nhà cung cấp dịch vụ Internet.
The Internet Service Providers Association (ISPA) is a British body representing providers of Internet services.

– Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ gọi xe.
For more information, contact the ride-service provider.

– Liên hệ với quản trị viên mạng hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.
Contact the network administrator or your Internet Service Provider.

Nội dung tìm hiểu :

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc

Thông tin, tài liệu được hiểu là tổng hợp các nguồn dữ liệu chứa đựng dưới nhiều dạng khác nhau như lời nói, văn bản, dữ liệu điện tử…

Theo Điều 518 Bộ luật dân sự 2015 thì để thuận lợi trong quá trình thực hiện công việc, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ cho thực hiện công việc. Tương ứng với quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện thực hiện công việc là nghĩa vụ cung cấp của bên sử dụng dịch vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 516 Bộ luật dân sự năm 2015.

Tuy nhiên, thông tin, tài liệu và phương tiện mà bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu cung cấp phải phù hợp với tính chất dịch vụ, mục đích của hợp đồng.

Như vậy với bài viết cung cấp dịch vụ tiếng anh là gì sẽ giúp bạn hiểu được luật quy định những gì? cũng như phục vụ trong giao tiếp công việc hàng ngày.

Rate this post